TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Enürezis tedavisinde kullanılan ilaçların antibakteriyel etkinliğinin araştırılması []
. 2012; 26(2): 75-79 | DOI: 10.5222/JTAPS.2012.075  

Enürezis tedavisinde kullanılan ilaçların antibakteriyel etkinliğinin araştırılması

Özlem Boybeyi1, Teoman Apan2, Yasemin Dere Günal1, Mustafa Kemal Aslan1, Tutku Soyer3
1Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
2Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
3Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Enürezis tedavisinde sıkça kullanılan desmopressin (DP), oxybutinin (OX), imipramin (IP) ve doksazosin’in (DX) antibakteriyel etkinliğini in vitro değerlendirmek amacıyla bir çalışma planlanmıştır.
YÖNTEMLER: Araştırmaya dahil edilen ilaçlar Escherichia coli, Pseudomonas aeroginosa, Staphylococcus aureus ve Staphylococcus epidermidis’e karşı antibakteriyel etkinlikleri değerlendirilmek üzere brain hearth broth (BH) ve serum fizyolojik (SF) içeren steril tüplere dağıtılmıştır. BH içindeki örnekler 6 gün, SF içindeki örnekler 20 gün boyunca takip edilmiştir. İlaçlarının antibakteriyel etkileri in vitro Time kill Metoduna göre belirlenmiştir. Koloni sayıları CFU birim olarak ve bakteri büyüme eğrileri şeklinde değerlendirilmiştir.
BULGULAR: BH agarda yapılan ekimlerde tüm bakteriler için ilaçların bakteri üremesine etkisi olmadığı gözlendi. E.coli ekilmiş SF’e DP, DX ve IP eklendiğinde bakteri üremesinin önce arttığı, 5.gün ise azaldığı gözlendi. İlaç içermeyen SF içindeki E. coli büyümesinin ise 5.günde devam ettiği görüldü. S.epidermidis ekilmiş SF’de DX ve IP eklendiğinde büyümenin önce artıp sonra azaldığı gözlendi. P.aeruginosa ekilmiş SF’de tüm ilaçlarla ve ilaçsız ortamda bakteri büyümesinin giderek arttığı görüldü.
SONUÇ: DP, DX ve IP, E.coli’nin SF içinde in vitro üremesini 5.günde azaltmakta ancak tamamen önlememektedir. Enürezis tedavisinde kullanılan ilaçların bizim çalışmamızda kullanılan bakterilere karşı belirgin bir antibakteriyal etkilerinin olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: anti-bakteriyel etki, enürezis, in vitro


Investigation of antibacterial activity of drugs used in enuresis treatment

Özlem Boybeyi1, Teoman Apan2, Yasemin Dere Günal1, Mustafa Kemal Aslan1, Tutku Soyer3
1Kırıkkale University, Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Surgery, Kırıkkale, Turkey
2Kırıkkale University, Faculty Of Medicine, Department Of Microbiology, Kırıkkale, Turkey
3Hacettepe University, Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Surgery, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: An in vitro study was designed to evaluate the antibacterial activity of desmopressin (DP), oxybutynin (OX), imipramine (IP), and doxazosin (DX), which are used commonly in enuresis treatment.
METHODS: To investigate the antibacterial activity against Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis; the drugs were dispensed to tubes with physiologic saline (PS) or brain-heart broth (BHB). BHB was followed for 6 days and PS for 20 days. Antibacterial activity was examined using in vitro Time-kill method. Bacteria colonies were counted daily from PS and BHB media as colony-forming units (CFU) and evaluated by bacteri-growth graphs.
RESULTS: In BHB, none of the drugs affected growth of any bacterium. In PS, E. coli growth increased initially with DP, DX and IP and then decreased on the 5th day. Growth of E. coli was seen to continue in PS without drug on the 5th day. For DX and IP, S. epidermidis growth in PS first increased then decreased. In all PS media, growth of P. aeruginosa was seen to increase gradually.
CONCLUSION: DP, DX and IP decreased growth of E. coli in PS, but did not prevent bacterial growth completely. Drugs used in enuresis treatment have no antibacterial activity for the bacteria evaluated in the current study.

Keywords: antibacterial activity, enuresis, in vitro


Özlem Boybeyi, Teoman Apan, Yasemin Dere Günal, Mustafa Kemal Aslan, Tutku Soyer. Investigation of antibacterial activity of drugs used in enuresis treatment. . 2012; 26(2): 75-79

Sorumlu Yazar: Özlem Boybeyi, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (21 kere görüntülendi)
 (1000 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale