TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
İki yaş üzeri çocuklarda perianal bölge patolojilerinde klinik deneyimlerimiz []
. 2012; 26(2): 64-66 | DOI: 10.5222/JTAPS.2012.064  

İki yaş üzeri çocuklarda perianal bölge patolojilerinde klinik deneyimlerimiz

Emrah Aydın, Rahşan Özcan, Şenol Emre, Gonca Topuzlu Tekant, Ergun Erdoğan, Sinan Celayir
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Kliniğimizde perianal bölge patolojisi nedeniyle takip ve tedavi edilen 2 yaş üzerindeki olguların incelenmesidir.
Olgular ve yöntem: 2005 – 2011 yılları arasında perianal bölge patolojisi nedeniyle kliniğimize başvuran ve başvuru anında 2 yaşında veya daha büyük olan olguların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Olgular yaş, cinsiyet, başvuru yakınması, lezyon tipi ve uygulanan tedavi yöntemine göre değerlendirildi.
Bulgular: Toplam 96 olgu perianal bölgede yer alan lezyon nedeni ile başvurdu. Kız erkek oranı 1/2 idi. Yaş ortalaması 7,3 yıl olarak bulundu. En sık başvuru yakınmaları perianal bölgede kızarıklık, şişlik, kabızlık, rektal kanama, zorlu defekasyon idi.
Olguların 23’ünde perianal fissür, 37’sinde perianal abse, 31’inde perianal fistül, 5’inde hemoroid saptandı. 96 olgunun 82’sine (%85) medikal tedavi, 11’sine (%12) cerrahi tedavi uygulanırken, 2 olgu genel anestezi altında muayene edilirken 1 olguya da genel anestezi altında muayenenin ardından atherosklerol enjeksiyonu yapıldı.
Cerrahi tedavi uygulanan olguların 2’si (%16) perianal abse, 9’u (%75) perianal fistül tanılı idi. Perianal absesi olan 2 olguya genel anestezi altında drenaj yapılırken bir olguya genel anestezi altında muayene sonrası müdahaleye gerek görülmedi. Perianal fistülü olan dört (%33) hastaya fistülotomi, 5’ine de (%41) fistülektomi yapıldı. Hemoroid tanısı olan olgulardan birine genel anestezi altında muayene yapılırken diğer olguya genel anestezi altında %2 atherosklerol enjeksiyonu uygulandı.
Sonuç: Perianal patolojiler polikliniklerde çocuk cerrahlarının sık karşılaştıkları problemlerdendir. Tedavide medikal yöntemler ilk seçenektir. Medikal tedaviye yanıt vermeyen dirençli ve komplike olgularda cerrahi tedavi uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: perianal abse, perianal fistül, perianal fissür, hemoroid


Our experiences in children older than 2 years with perianal pathologies

Emrah Aydın, Rahşan Özcan, Şenol Emre, Gonca Topuzlu Tekant, Ergun Erdoğan, Sinan Celayir
Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Pediatric Surgery Department, Istanbul, Turkey

Aim: To analyse patients who were older than 2 years and admitted to our clinic due to perianal pathologies.
Method: Patients those wereolder then 2 years and admitted to our clinic due to perianal pathologies between 2005 – 2011 were analysed retrospectively. They were evaluated according to their age, sex, complaint, lesion type ve medical treatment.
Results: 96 patients were admitted due to perianal pathologies. Female male ratio was 1/2. Mean age was 7,3 years old. Most common symptoms were erytema at perianal region, mass, constipation, rectal bleeding and inability to defecate.
There were 23 patients with perianal fissure, 37 with perianal abscess, 31 with perianal fistula and 5 with hemmorhoid those admitted to our clinic. 82 (%85) patients were followed up with medical treatment, while 11 (%12) were operated, 2 were examined under general anestesia and 1 patient after examination under general anestesia atherosclerol enjection performed.
Patients operated due to perianal abscess in 2 (%16) and perianal fistula in 9 (%75) of the cases. Two patients with perianal abscess were performed drainage under general anesthesia while one didn’t need surgical intervention after examination under general anesthesia. Four (%33) fistulotomy and 5 (%41) fistulectomy performed in patients with perianal fistula. Examination under general anesthesia was performed in one patient with hemmorhoid and atherosclerol %2 enjection was performed in another.
Conclusion: Perianal pathologies is still a problem in pediatric surgeons practice. If medical tretment fails in resistant and complicated cases, surgical therapy is indicated.

Keywords: perianal abscess, perianal fistula, perianal fissure, hemmorhoid


Emrah Aydın, Rahşan Özcan, Şenol Emre, Gonca Topuzlu Tekant, Ergun Erdoğan, Sinan Celayir. Our experiences in children older than 2 years with perianal pathologies. . 2012; 26(2): 64-66

Sorumlu Yazar: Rahşan Özcan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (31 kere görüntülendi)
 (1287 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale