TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 1  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Çocuklarda perkütan nefrolitotomi ve üreteroskopi uygulamaları []
. 2016; 30(4): 309-315 | DOI: 10.5222/JTAPS.2016.309  

Çocuklarda perkütan nefrolitotomi ve üreteroskopi uygulamaları

H. Tuğrul Tiryaki
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Ürolojisi Kliniği, Ankara

Çocuklarda böbrek taşlarının tedavisi son 40 yılda dramatik değişiklikler göstermiştir. Tarihsel olan açık cerrahi girişimlerin yerini büyük ölçüde perkutan nefrolitotomi ve üreteroskopik uygulamaların da olduğu minimal invaziv teknikler almıştır. Endoskopların minyatürizasyonu, fiberoptik teknoloji ve Holmiyum YAG laser, URS ve PNL uygulamalarını çocuk hastalarda da çekici hale getirmiştir. Günümüzde URS ve PNL çocuk hastaların çoğunda ilk tedavi seçeneği olarak kullanılmaktadır. URS ve PNL çocuklarda üriner taş hastalığı tedavisinde etkili metodlardır. Komplikasyonları düşük dereceli ve geçicidir.

Anahtar Kelimeler: perkütan nefrolitotomi, üreteroskopi, minimal invaziv teknikler, açık cerrahi


Percutaneous nephrolithotomy and ureteroscopy procedures in children

H. Tuğrul Tiryaki
Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital, Pediatric Urology Clinic, Ankara

The surgical management of renal stones in children has undergone a dramatic changes in the last 40 years. Historically applied open surgical procedures have been largely been replaced by minimally invasive techniques, including percutaneous nephrolithotomy and ureteroscopic methods. The miniaturizations of endoscopes, fiber-optic technology and the availability of the holmium YAG laser, URS, and PNL have rendered ureterorenoscopy and percutaneous nephrolithotomy an attractive modality for pediatric patients. Today URS and PNL have been used as a first- line therapy in most pediatric cases. URS and PNL are effective methods to treat urinary stone disease in children. Complications are mostly low grade and transient.

Keywords: percutaneous nephrolithotomy, ureteroscopy, minimally invasive techniques, open surgery


H. Tuğrul Tiryaki. Percutaneous nephrolithotomy and ureteroscopy procedures in children. . 2016; 30(4): 309-315

Sorumlu Yazar: H. Tuğrul Tiryaki, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (7 kere görüntülendi)
 (872 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale