TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Prune-Belly sendromlu çocuklarda basit ve etkili bir abdominoplasti yöntemi: Vertikal median plikasyon []
. 2009; 23(1): 40-44

Prune-Belly sendromlu çocuklarda basit ve etkili bir abdominoplasti yöntemi: Vertikal median plikasyon

Dinçer Avlan, Gökhan Gündoğdu, Ali Delibaş, Ali Naycı
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Ve Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı,mersin

Prune Belly sendromu karın kaslarında zayıflık, bilateral inmemiş testis ve üriner sistem anomalilerini içeren bir komplekstir. Karın kaslarındaki zayıflığı düzeltmek için çeşitli abdominoplasti yöntemleri tanımlanmıştır. Vertikal median plikasyon en az travmatik olan ve karın içerisinde cerrahi işlem yapılmayacak olan hastalarda da uygulanabilen, ancak yeterince popularize olmuş bir yöntem değildir. Bu çalışmada, bu teknikle ameliyat edilen 3 hastanın sonuçları sunularak yöntemin etkinliğinin hatırlatılması amaçlanmıştır.

Prune-Belly sendromu tanılı 3 erkek hastanın tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. Her 3 hastaya cerrahi girişim olarak bilateral orşiopeksi, bilateral üreteral rekonstrüksiyon yapıldı. Batın duvarı zayıflığı, batın kapatılmasını takiben kot kavsinden başlayıp pubise kadar rektus kasının lateral kenarından geçen devamlı prolen dikişle yapılan plikasyon ile düzeltildi.

Ameliyat sonrası bir hastadaki geçici umblikal iskemi dışında ciddi bir komplikasyona rastlanmadı. Her 3 hastada da hem kozmetik hem fonksiyonel sonuçlar aile ve cerrah için tatmin ediciydi. Prune-Belly sendromunda uygulanan vertikal median plikasyon basit, az travmatik ve etkin bir yöntemdir. Kısıtlı klinik deneyimimize rağmen, prune belly sendromlu hastalarda abdominoplasti için bu yöntemin akılda tutulmasının yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Prune-Belly sendromu, karın duvarı rekonstrüksiyonu


A simple and effective method for abdominplasty in children with prune-belly syndrome: Vertical median plication

Dinçer Avlan, Gökhan Gündoğdu, Ali Delibaş, Ali Naycı
Mersin Univ. Medical Faculty Pediatric Surgery And Pediatric Nephrology Clinics

The prune belly syndrome (PBS) is a complex of anomalies, consisting of abdominal wall deficiency in muscular tissue, bilateral cryptorchidism and urologic abnormalities. Various abdominoplasty techniques have been described to improve the abdominal wall deficency. Vertical median plication is a minimal invazive technique and it can be used in patients who do not require a concurrent intra-abdominal surgical procedure, but it is not popularised sufficiently. In this study, it is aimed to review the efficacy of this method, and present the results of 3 patients who underwent to operation with this technique.

We have retrospectively reviewed the medical records of 3 boys with prune belly syndrome. Bilateral orchidopexy and urinary tract reconstruction were performed in all 3 patients as a surgical procedure. The abdominal flaccidity was corrected with a plication technique in which continious prolen sutures were used of the lateral margin of the rectus muscle on both sides between the costal margin to the pubis, after closure of the abdomen.

No serious complication was encountered in the postoperative period, except temporary umblical ischemia in one patient. In all 3 patients, both the cosmetic and functional results were excellent and satisfactory to parents and surgeons. Vertical median plication in prune-belly syndrome is a simple, minimal invazive and effective technique. In spite of our limited experience, we suggest that the it will be useful to keep this technique in mind for abdominoplasty in prune-belly syndrome.

Keywords: Prune-Belly syndrome, abdominal wall reconstruction


Dinçer Avlan, Gökhan Gündoğdu, Ali Delibaş, Ali Naycı. A simple and effective method for abdominplasty in children with prune-belly syndrome: Vertical median plication. . 2009; 23(1): 40-44

Sorumlu Yazar: Dinçer Avlan


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (3 kere görüntülendi)
 (1873 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale