TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 1  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Ele gelmeyen testislerde laparoskopi: tek cerrahın deneyimi []
. 2020; 34(2): 58-64 | DOI: 10.5222/JTAPS.2020.65042  

Ele gelmeyen testislerde laparoskopi: tek cerrahın deneyimi

Fatih Akova
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, fizik muayenede testisin palpe edilemediği ve ultrasonografi ile de testisin net olarak belirlenemediği ele gelmeyen testis (EGT) olgularında Laparoskopinin etkinliğinin değerlendirilmesidir. Hastalar tek cerrah tarafından değerlendirilip ameliyat edilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, 2010-2019 yılları arasında aynı cerrah tarafından opere edilen 28 hastanın 31 EGT olguları geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Laparoskopik ektopik testis araştırılması yapılan toplam 31 testisin 10 tanesi sağ (%32), 21 tanesi ise sol (%68) tarafta saptanmıştır. Ortalama yaş 29 ay (8-132 ay), takip süresi de 6 ay ile 9 yıl arasında değişmektedir. Laparoskopi bulgusuna göre hastalar Vanishing testisi olanlar (n=23), aşağı karın içi yerleşimli (iç halkaya 2 cm’den yakında olanlar) (n=5), yüksek karın içi yerleşimli (iç halkaya 2 cm’den uzakta) olanlar (n=3) olarak 3 gruba ayrılmıştır. Aşağı karın içi yerleşimli 5 testise inguinal orkidopeksi yapılmıştır. Yüksek karın içi yerleşimli 2 hastaya Fowler Stephens 1 ve kros testiküler ektopi olan diğerine de Laparoskopik orkidopeksi ameliyatı yapılmıştır. Vanishing testisi olan hastaların patoloji sonuçlarının incelenmesinde 1 biopside atrofik testis tubul yapısı görülmüş, 3 biopside epididimal dokuya, 3 biopside duktus yapısına ve 2 biopside de hem duktus hem de epididimal dokuya rastlanılmıştır. Bunun dışındaki 14 biopside testis, epididim ya da duktus dokusuna rastlanılmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik ektopik testis araştırılması, EGT’i olan çocuklarda laparotomi yapılan hasta sayısını azaltmaktadır, özellikle kros testiküler ektopi gibi bir tanının kolaylıkla konulmasını ve tedavisini sağlamaktadır. Laparoskopik ektopik testis araştırılması hem tanısal bir yöntem ve hem de terapötik olarak orkidopeksi yapılabilecek bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Ele Gelmeyen Testis, Laparoskopi, Orkidopeksi


Laparoscopy in non-palpable testis: single surgeon experience

Fatih Akova
Department Of Pediatric Surgery, Biruni University, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the effectiveness of laparoscopy in paediatric patients with nonpalpable testes (NPT). Those testicular cases not found in physical examination and in cases where the testicle cannot be clearly detected by ultrasonography. The patients were evaluated and operated by a single surgeon.
METHODS: Between 2010 and 2019, 28 patients with NPT, mean age 29 months, (range 8 to 132 months) were treated. 31 testes were evaluated.
RESULTS: According to the laparoscopic findings 3 groups of testes were identified: Vanishing testis (n=23), low abdominal testis (<2 cm to the internal ring) (n=5), high abdominal testis (>2 cm to the internal ring) (n=3). Inguinal orchidopexy was performed in 5 testicles of the lower intrabadominal. Fowler stephens (FS) 1 surgery was performed in 2 patients with high intraabdominal location. Laparoscopic orchidopexy surgery was performed on the other who had cross testicular ectopia. In the examination of the pathology results of the vanishing testis patients, atrophic testicular tubule structure was seen in 1 biopsy, epididymal tissue in 3 biopsies, ductus structure in 3 biopsies, and both ductus and epididymal tissue in 2 biopsies. Testis, epididymis or ductus tissue were not detected in 14 other biopsies.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopy reduces the number of laparotomy in children with NPT. Especially, it enables easy diagnosis and treatment of a diagnosis such as cross testicular ectopia. Investigation of laparoscopic ectopic testicle is both a diagnostic method and a therapeutically orchidopexy method.

Keywords: Nonpalpable Testis, Laparoscopy, Orchidopexy


Fatih Akova. Laparoscopy in non-palpable testis: single surgeon experience. . 2020; 34(2): 58-64

Sorumlu Yazar: Fatih Akova, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale