TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Perfore primer intestinal lenfoma: Olgu sunumu []
. 2020; 34(1): 34-37 | DOI: doi: 10.5222/JTAPS.2020.64325  

Perfore primer intestinal lenfoma: Olgu sunumu

Tugay Tartar1, Mehmet Yusuf Sarı2, Adile Ferda Daglı3, Mehmet Saraç1, Ünal Bakal1, Ahmet Kazez1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Elazığ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ

Primer gastrointestinal sistem (PGİS) lenfomaları nadir görülür. PGİS lenfoma tanısının ameliyat öncesi konulması oldukça zordur.
Bu çalışmada, intraabdominal kitle tespit edilen 3 yaşındaki erkek olgu sunuldu. Ön tanıda lenfoma düşünüldü. Yapılan ince iğne biyopsisinin patolojik incelemesi CD20 (+) agresif B hücreli lenfomaydı. Kemoterapinin 3. gününde intestinal perforasyon gelişen hastaya acil laparotomi yapıldı. Terminal ileumdan splenik fleksuraya kadar kolon rezeksiyonu ve ileostomi açılması işlemleri yapıldı. Histopatolojik incelemede B hücreli yüksek grade’li lenfoproliferatif hastalık olarak tanımlandı. Hasta postop 6. gün exitus oldu.
Sonuç olarak; GİS semptomları ile başvuran olgularda nadir de olsa PGİS lenfoma akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İntestinal lenfoma, perforasyon, cerrahi, çocuk


Perforated primary gastrointestinal system lymphoma: Case report

Tugay Tartar1, Mehmet Yusuf Sarı2, Adile Ferda Daglı3, Mehmet Saraç1, Ünal Bakal1, Ahmet Kazez1
1Department of Pediatric Surgery, Firat University, Elazığ, Turkey
2Department of Pediatric Intensive Care, Firat University, Elazığ, Turkey
3Department of Pathology, Firat University, Elazığ, Turkey

Primary gastrointestinal system (PGIS) lymphomas are rare. It is very difficult to diagnose PGIS lymphoma preoperatively.
A 3-year-old male patient with an intraabdominal mass was presented in this study. Lymphoma was considered as the preliminary diagnosis. Fine-needle biopsy was performed, and pathological examination of the biopsy specimen showed CD20 (+) aggressive B-cell lymphoma. Intestinal perforation developed on the third day of chemotherapy, and emergency laparotomy was performed. Colon resection from the terminal ileum to the splenic flexura and ileostomy were performed. Histopathological examination revealed high-grade B-cell lymphoproliferative disease. The patient died on the 6th postoperative day.
Although rare, PGIS lymphoma should be kept in mind when diagnosing patients who present with GIS symptoms.

Keywords: Intestinal lymphoma, perforation, surgery, child


Tugay Tartar, Mehmet Yusuf Sarı, Adile Ferda Daglı, Mehmet Saraç, Ünal Bakal, Ahmet Kazez. Perforated primary gastrointestinal system lymphoma: Case report. . 2020; 34(1): 34-37

Sorumlu Yazar: Tugay Tartar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (18 kere görüntülendi)
 (304 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale