TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Kısa aralıklı kontrollü reperfüzyon periyotları böbreği iskemi-reperfüzyon hasarından koruyor mu? []
. 2010; 24(1): 7-11

Kısa aralıklı kontrollü reperfüzyon periyotları böbreği iskemi-reperfüzyon hasarından koruyor mu?

Sezen Özkısacık1, Mesut Yazıcı1, Nil Çulhacı2, Mukadder Serter3, Mustafa Harun Gürsoy1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Aydın
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın

AMAÇ: Böbreklerin ve diğer dokuların iskemiye maruz kalmasından sonra reperfüzyonun sağlanması ile birlikte serbest oksijen radikalleri ortaya çıkmakta ve yaygın hücre
hasarı oluşmaktadır. Bu çalışmada iskemi sonrasında kısa süreli kontrollü reperfüzyon periyotlarının böbrek iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine olan etkisi araştırılmıştır
YÖNTEMLER: Çalışmaya 24 erişkin sıçan alındı ve 3 grup oluşturuldu. Tüm hayvanlara cerrahi girişim 50 mg/kg ketamin, 3 mg/kg alfazin anestezisi sonrası yapıldı. Tüm gruplarda medyan laparatomi ve sağ nefrektomi yapıldı. Sham grubu (n=8)’nda sağ nefrektomi sonrası sol böbrekte
iskemi oluşturulmadan 7 saat sonra sol nefrektomi yapıldı. Kontrol grubu (n=8)’nda sağ nefrektomi sonrası sol böbrek 1 saat iskemik bırakıldı ve 6 saatlik reperfüzyon
sonrası sol nefrektomi yapıldı. Kontrollü Reperfüzyon Grubu (n=8)’nda reperfüzyon safhasına kadar kontrol grubundaki basamaklar uygulandı ve 1 saatlik iskemi sonrasında, 5 saniye reperfüzyon 15 saniye yine reperfüzyon
olacak şekilde toplam 6 kez (2 dk. süreyle) kontrollü reperfüzyon sağlandı. Sıçanların tümünde çalışmanın 6. saatinde, histopatolojik olarak konjesyon, inflamasyon ve nekroz derecelerinin incelenmesi için nefrektomi yapıldı, doku NO ve Glutatyon redüktaz düzeylerine bakıldı
BULGULAR: Doku NO düzeyleri sham (18.4±2.9) ve kısa aralıklı reperfüzyon (18.3±2.7) gruplarında, kontrol (30.7±11.2) grubuna göre anlamlı olarak düşük saptandı
(p<0,05). Doku Glutatyon redüktaz düzeyleri de sham (3.3±1.2) ve kısa aralıklı reperfüzyon (3.7±0.7) gruplarında
benzer olup, yine kontrol (5.9±1.7) grubundan anlamlı olarak düşük saptandı (p<0,05). Histopatolojik değerlendirme
sonucunda her 3 grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı.

SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları, iskemi sonrası kısa aralıklı reperfüzyon yapılmasının doku NO ve Glutatyon redüktaz düzeylerinde yükselmeyi önlediğini, reperfüzyon hasarına karşı koruyucu etkisinin olabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek iskemisi, reperfüzyon hasarı, oksidatif stres


Does short-interval postconditioning protect the kidneys against ischemia-reperfusion injury?

Sezen Özkısacık1, Mesut Yazıcı1, Nil Çulhacı2, Mukadder Serter3, Mustafa Harun Gürsoy1
1Department Of Pediatric Surgery, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey
2Department Of Pathology, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey
3Department Of Biochemistry, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey

OBJECTIVE: Free oxygen radicals cause diffuse cellular damage
during reperfusion in the tissue. We investigated the effects of short-interval postconditioning in kidney in an animal model of ischemia-reperfusion.
METHODS: Twenty-four adult Wistar albino rats equally divided into 3 subgroups: Control (II) and short-interval postconditioning (III) groups had undergone right nephrectomy
and left renal ischemia subsequently. We did not expose sham (I) group to ischemia.. In postconditioning group (III), short-interval postconditioning (5 seconds reperfusion
- 15 seconds ischemia, for a total of 2 minutes) was perfomed. However, in the control group (II) there was no postconditioning, and blood flow was restored immediately
after a period of ischemia. The specimens were evaluated histopatologically for the presence of congestion,
inflammation and necrosis. Tissue nitric oxide and glutation reductase, malondialdehyde, catalase, and glutathione
levels were measured.
RESULTS: Nitric oxide levels were significantly higher in the control group (p<0.05). Similarly, glutation reductase levels were also higher in the control group (p<0.05). Histopathological
examination did not reveal any significant difference between groups (p>0.05).

CONCLUSION: conclude that short-interval postconditioning
is useful for reperfusion of kidneys, and may prevent renal failure probably caused by oxidative stress,through favourable contribution to the balance between reactive oxygen species and protective mechanisms

Keywords: Renal ischemia, reperfusion injury, oxidative stress


Sezen Özkısacık, Mesut Yazıcı, Nil Çulhacı, Mukadder Serter, Mustafa Harun Gürsoy. Does short-interval postconditioning protect the kidneys against ischemia-reperfusion injury?. . 2010; 24(1): 7-11

Sorumlu Yazar: Sezen Özkısacık, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (13 kere görüntülendi)
 (1474 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale