TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 1  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
İnce bağırsak çıkarılmasında L-Argininin, bağırsağın uyumuna ve EGF salınımına etkileri: Sıçanlarda deneysel araştırma []
. 2003; 17(3): 115-119

İnce bağırsak çıkarılmasında L-Argininin, bağırsağın uyumuna ve EGF salınımına etkileri: Sıçanlarda deneysel araştırma

Alpaslan Çamlı1, Meral Barlas1, Ayşegül Akbay2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Çok miktarda ince bağırsak çıkarılmasında L-argininin (L-Arg), Epiteliyal Büyüme Faktörü (EGF) salınımına ve bağırsağın uyum sağlamasına etkili olup olmadığını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma Wistar cinsi Albino 250±40 g. ağırlığındaki 14 sıçanda yapıldı. Deneklere kas içi 50 mg/kg ketamin anestezisinden sonra % 50 ince bağırsak çıkarılması ve ağızlaştırılması yapıldı, yedişerli iki grup oluşturuldu. Deney grubuna çıkarma ve ağızlaştırmadan hemen sonra başlanarak, günde 500 mg/kg 14 gün periton içi L- Arg verildi. Kontrol grubuna çıkarma-ağızlaştırmadan başka bir işlem yapılmadı. Denekler günlük olarak tartıldı ve 14 gün ketamin anestezisinden sonra ikinci kez ameliyat edilerek Treitz bağı ile ileoçekal bileşke arasındaki bağırsaklar histopatolojik değerlendirme için alındı. Birinci ve 14. günlerde kan, tükürük ve idrarda EGF düzeyleri ELİSA yöntemi ile ölçüldü.
BULGULAR: L-Arg'nin ile tedavi edilen deney grubu ağırlığı (251±3.4 g), kontrol grubu ağırlığına (245±2.7 g) göre anlamlı olarak artmıştı (p<0.05). Deney grubu serum (7.83±0.214.83±0.6 ng/mL, p<0.05), tükürük (1.33±0.3/0.53±0.2 ng/mL, p<0.05), ve idrar EGF düzeylerinin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu görüldü (4.69±0.7/2.3±0.3 ng/mL, p<0.05). Ayrıca villus boyutları kontrol grubuna göre daha uzun olarak saptandı (708.4±29/590.6±5.1 mm, p<0.05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çok miktarda ince bağırsak çıkarılan sıçanlarda, periton içi uygulanan L-Arg'in, EGF düzeyinin artmasına ve bağırsağın uyum sağlamasına önemli derecede etkili olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağırsağın uyum sağlaması, EGF, L-Arginin


The Effect of L-Arginine on endogenous epithelial growth factor (EGF) release and the intestinal adaptation in massive small bowel resection; experimental study in rats

Alpaslan Çamlı1, Meral Barlas1, Ayşegül Akbay2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara

INTRODUCTION: The goal of this study is to investigate whether L-Arginine (L-Arg), has effect on endogenous EGF release and bowel adaptation in massive small bowel resection (SBR).
METHODS: Fourteen Wistar Albino rats weighing 250±40g were randomly selected and divided into two groups. Fallowing 50 mg/kg IM ketamine anesthesia all rats underwent 50 % small bowel resection and anastomosis. Intraperitoneally 500 mg/kg/day of L-Arg was given to the experimental group for 14 days starting just after resection and anastomosis. Control group did not have any medication after small bowel resection and anastomosis. Weights of all rais were measured daily. At the end of the 14th day all rats underwent second laparotomy after ketamine anesthesia and their small bowels (from Trietz's ligament to ileoceacal valve) were resected. Levels of EGF were measured by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in serum, saliva and urine on the 1st and 14th days in both groups.
RESULTS: Comparison of study and control groups revealed increase in weight gain (251±3.4 v 245±2.7g, p<0.05), levels of EGF in serum (7.83±0.2 v 4.83±0.6ng 1 mL, p<0.05), and also an increase in saliva (1.33±0.3 v 0.53±0.2 ng/mL p<0.05), and urine (4.69±0.7 v 2.93±0.3 ng/mL, p<0.05), and increased small bowel villus length (708.4±29 v 590.6±5.1mm p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Rats with massive SBR, and treated by L-Arg, have increased endogenous EGF levels in serum, saliva, urine and enhanced villus length, body weight and intestinal adaptation.

Keywords: Intestinal adaptation, Endogen EGF, L-arginine


Alpaslan Çamlı, Meral Barlas, Ayşegül Akbay. The Effect of L-Arginine on endogenous epithelial growth factor (EGF) release and the intestinal adaptation in massive small bowel resection; experimental study in rats. . 2003; 17(3): 115-119

Sorumlu Yazar: Meral Barlas, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (3 kere görüntülendi)
 (445 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale