TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Anorektal malformasyonlara yaklaşım []
. 2005; 19(3): 127-130

Anorektal malformasyonlara yaklaşım

Mete Kaya, Mehmet Emin Boleken, Turan Kanmaz, Selçuk Yücesan
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, 6 yıllık dönemde anorektal malformasyonlu çocuklara yaklaşımlarımız ve sonuçlarını sunmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 1998-2004 yılları arasında, 38’i erkek 19’u kız, toplam 57 anorektal malformasyonlu hasta kliniğimize başvurdu. Hastaların anomali tipleri, ilk yaklaşımlarımız, ameliyat türleri ve erken ve geç dönem sonuçları geriye dönük olarak incelendi.

BULGULAR: Hastaların çoğu orta ve yüksek tip anomaliye sahipti. Kızlarda vestibuler fistüllü olgular hariç, orta ve yüksek tip anomaliye sahip tüm olgulara kolostomi yapıldı. Elli yedi hastanın 37’sine kesin düzeltici ameliyat yapıldı. Bunlardan 18’inde “cutback” veya sakroperineal anoplasti, 9 erkek olguda Mollard’ın “anterior perineal pull-through” yöntemi, 2 kızda Rehbein’ın “pullthrough” yöntemi ve 8 olguda PSARP yöntemi uygulandı. Alçak anomaliye sahip 2 olguda kabızlık, orta ve yüksek tip anomaliye sahip
4 olguda kabızlık veya gayta inkontinansı geliştiği görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Serimizde alçak tip anomaliye sahip tüm olgularda ve orta tip anomaliye sahip kızlarda kolostomisiz tek aşamalı anorektoplasti tercih edilmiştir. Yüksek tip anomalilerin onarımında sonuçlar açısından PSARP ve abdominoperineal yöntemler başarılı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anorektal malformasyon, kolostomi, anorektoplasti, inkontinans, kabızlık


Management of anorectal malformations: our experiences in 57 patients

Mete Kaya, Mehmet Emin Boleken, Turan Kanmaz, Selçuk Yücesan
Harran University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Şanlıurfa

INTRODUCTION: The aim of the study was to present our series, comprising a consecutive sample of children with anorectal malformations treated over a period of 6 years
METHODS: Between 1998 and 2004, 57 patients with an anorectal malformation (19 females and 38 males) were admitted to our institution. Patient’s data were reviewed according to demographic properties, initial management, operative reports, and early and long term outcomes.
RESULTS: Most of cases had an intermediate or high anomaly. Colostomy as initially management was done in all patients with intermediate and high anomalies in neonatal period, except females with vestibular fistula. A total 37 of 57 cases were repaired definitely, 18 of them were treated with a cutback or sacroperineal anoplasty, 9 boys received Mollard’s anterioperineal pullthrough, 2 girls received Rehbein’s mucosa-stripping endorectal pull-through, and remaining 8 patients received PSARP procedure. Constipation
was detected in two patients with low anomalies, constipation or fecal incontinence developed in 4 patients with intermediate or high anomalies.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the management of anorectal malformations, one stage anorectoplasty without colostomy in boys with low anomalies and in girls with low or intermediate anomalies were preferred in our series. Both PSARP procedure and the abdominoperinal procedures in the repair of high anomalies were found successful.

Keywords: Anorectal malformations, colostomy, anorectoplasty, constipation, incontinence


Mete Kaya, Mehmet Emin Boleken, Turan Kanmaz, Selçuk Yücesan. Management of anorectal malformations: our experiences in 57 patients. . 2005; 19(3): 127-130

Sorumlu Yazar: Mete Kaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (1880 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale