TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Adolesan kız hastada total üriner inkontinansla seyreden geç tanı almış megaloüretra, çift vajina ve uterus didelfis birlikteliğine cerrahi yaklaşım []
. Baskıdaki Makaleler: CCD-59329 | DOI: 10.5222/JTAPS.2021.59329  

Adolesan kız hastada total üriner inkontinansla seyreden geç tanı almış megaloüretra, çift vajina ve uterus didelfis birlikteliğine cerrahi yaklaşım

Bilge Turedi Sezer1, Mehmet Ugur Yilmaz1, Ayse Parlak2, Sencer Saglam2, Mehmet Mazhar Utangac1, Emin Balkan1, Nizamettin Kilic1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa

Müllerian anomaliler üriner malformasyonlara eşlik edebilir ve geç çocukluk döneminde farklı semptomlarla tanı alabilir. Megaloüretra, çift vajina ve uterus didelfis birlikteliği olan ve total üriner inkontinans ile tanı alan 13 yaşında adolesan kız hastaya cerrahi yaklaşımı sunmayı amaçladık. Ürogenital muayenede, ortada megaloüretraya ait geniş orifis ve bu orifisin her iki yanında simetrik olarak yerleşmiş bifid vajinaya ait orifisler saptandı. Sistoskopik incelemede geniş bir üretra ve amorf bir mesane görüldü. Üretral plikasyon, vajinal septum rezeksiyonu ve vajinal rekonstruksiyon uygulandı.Müllerian anomalilere eşlik eden konjenital ürolojik maformasyonlar, adolesan dönemde üriner semptomlar ile tanı alabilir. Tek seansta kombine cerrahi düzeltme güvenle uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: adolesan, çift vajina, megaloüretra, uterus didelfis, üriner inkontinans


Surgical approach to a late-diagnosed coexistence of megalourethra, double vagina and uterus didelphys presenting with total urinary incontinence in an adolescent girl

Bilge Turedi Sezer1, Mehmet Ugur Yilmaz1, Ayse Parlak2, Sencer Saglam2, Mehmet Mazhar Utangac1, Emin Balkan1, Nizamettin Kilic1
1Uludag University School of Medicine Department of Pediatric Surgery Division of Pediatric Urology, Bursa
2Uludag University School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Bursa

Mullerian anomalies can sometimes be associated with urinary malformations and they can be diagnosed with different symptoms in late childhood. We aim to present a thirteen years-old adolescent girl with megalourethra, double vagina and uterus didelphys who has presented with total urinary incontinence. Her urogenital examination revealed a large orifice of megalourethra in the middle and two symmetric orifices of bifid vagina on both sides. An amorphous bladder with a large urethra was detected at cystoscopic examination. Urethral plication, vaginal septum resection and reconstruction were performed. Congenital urological malformations associated with mullerian anomalies can be diagnosed with urinary symptoms in adolescence. Combined reconstruction in a single session can be peformed safely.

Keywords: adolescent, double vagina, megalourethra, urinary incontinence, uterus didelphys
Sorumlu Yazar: Bilge Turedi Sezer, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (23 kere görüntülendi)
 (1 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale