TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Ulusal çocuk cerrahisi kongreleri []
. 2001; 15(2): 54-60

Ulusal çocuk cerrahisi kongreleri

Serdar Sander
SSK Bakırköy Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Çocuk Cerrrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongreleri ile katılan çocuk cerrahisi merkezlerinin genel özelliklerinin belgelenmesi, gözlenen sorunların ve çözüm olanaklarının tartışılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Tüm rakamlar 17 kongrenin özet kitapçıkları incelenerek çıkarılmış, 1989’da İstanbul’da düzenlenen 6.Uluslararası Çocuk Cerrahisi Kongresi sayı olarak 9. Ulusal Kongre kabul edildiği halde özünde ulusal bir kongre olmadığı için çalışma dışı bırakılmıştır. Katılan kliniklerin kongre bağlantılı özelliklerini belirlemek için Pediatrik Cerrrahi Dergisi’ndeki tüm yazıları ile 1981-
Temmuz 2001 tarihleri arasındaki zaman diliminde internette PubMed Medline’da yer alan yazıları taranmıştır.

BULGULAR: 17 kongrede sunulan 1421 çalışmanın % 34’ü mide-bağırsak sistemini, % 22’si ürogenital sistemi konu almıştır. Deneysel çalışma oranı % 20 olup; bunların % 30’ bağırsak iskemisi % 22’si ise testis ile ilgilidir.Çocuk cerrahisi dışındaki dalların sunumları tüm sunumların % 7’sini oluştumaktadır. Ülkemizde 80’in üzerinde hastanede çocuk cerrahı bulunduğu halde 17 kongreye toplam 63
çocuk cerrahisi kliniği katılmış ve sunumların % 73’ünü 28 merkez yapmıştır. On ve daha çok sunumu olan merkezler, bu sunumlarının yalnız % 21’ini yazı haline getirmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ulusal kongrelerimiz çocuk cerrahisinin ülkemizdeki konumunu net olarak yansıtmaktadır. Çocuk ürolojisindeki gelişmelere karşın diğer yan dallardaki durum önlem alınmazsa uzun dönemde alanımızın kısıtlanmasına yol açabilecek niteliktedir. Sunulan çalışmaların ancak beşte birinin yazı haline getirilmesi üzerinde durulması gereken bir eğilimdir.

Anahtar Kelimeler: Ulusal çocuk cerrahisi kongreleri, Türkiye çocuk cerrahisi merkezleri, Pediatrik Cerrahi Dergisi, İnternet


Turkish national congresses of pediatric surgery

Serdar Sander
SSK Bakırköy Women's and Children's Hospital, Children's Surgery Clinic, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study is to document the general characteristics of the Turkish national congresses of pediatric surgery along with national pediatric surgical centers, and to discuss the problems observed and their probable solutions.
METHODS: All parameters were derived from the abstract books of the 17 Turkish national congresses. 6th. International Congress of Pediatric Surgery that was organized in Istanbul at 1989, and accepted as the 9 th. national congress was not included in this study because of its international character. The congress-related characteristics of the contributing Turkish pediatric surgical centers were determined by reviewing their published papers in Pediatrik Cerrahi Dergisi (Journal of the Turkish Association of Pediatric Surgeons) and PubMed Medline between 1981 and July 2001.
RESULTS: A total of 1421 studies were presented in 17 congresses, with the leading subjects being gastrointestinal system 34 %, and genitourinary system 22 %. The total ratio of the experimental studies were 20 %, with the leading subjects; intestinal ischemia 30 % and, testicular lesions 22 %. The contribution of the other medical or surgical branches was only 7 % with a gradual decrease in last years. Sixtythree of the total 80 pediatric surgical centers presented their studies in 17 congresses and, 73 % of
the presentations belonged to only 28 centers. Only 21 % of the presented studies were published as papers in Turkish or English.
DISCUSSION AND CONCLUSION: National congresses clearly reflect the present state of pediatric surgery in our country. In spite of the developments in the pediatric urology, the lack of interest in the other subspecialty branches may lead to limitations of our field in the future. It must be stressed that only 1/5 of the presented studies were published as papers.

Keywords: Turkish national congresses of pediatric surgery, Turkish pediatric surgical centers, Journal of the Turkish Association of Pediatric Surgeons, Internet


Serdar Sander. Turkish national congresses of pediatric surgery. . 2001; 15(2): 54-60

Sorumlu Yazar: Serdar Sander, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (611 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale