TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Kız çocukta over lokalizasyonlu salt nongestasyonel koryokarsinom: Olgu sunumu []
. 2009; 23(2): 81-84

Kız çocukta over lokalizasyonlu salt nongestasyonel koryokarsinom: Olgu sunumu

Şemsi Altaner, Ebru Taştekin, Burhan Aksu, Fulya Öz Puyan, Kemal Kutlu
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalları, Edirne

Dokuz yaşındaki hasta karın ağrısı ve şişlik nedeniyle hastanemize başvurmuştur. Ultrasonografik görüntülemede batın sağ alt kadran periçekal bölgede 7x5x5 cm boyutlarında, yoğun içerikli, septasyonlar içeren sıvı lokulasyonu izlenmiş ve ön planda apse lehine yorumlanmıştır. Laboratuvar tetkiklerinde HCG yüksekliği vardı. Bunun dışında yapılan FSH, Estrodiol, LH, total testesteron, androstenodion, CEA, AFP ve 17-OH progesteronu normal sınırlardaydı. Hastaya sağ salpingooferektomi, sol over wedge rezeksiyonu, sağ-sol periton biyopsileri ve sağ parakolik lenf nodu diseksiyonu yapılmıştır. Makroskopik olarak sağ over kistik, nekrotik, hemorajik ve solid alanlar içermekteydi. Mikroskopik incelemede nekrotik ve hemorajik alanlarda atipik sitotrofoblastik ve sinsityotrofoblastik hücreler görüldü. Sinsityotrofoblastik hücreler HCG ile diffuz pozitifti. Ayrıca pankeratin diffüz, inhibin fokal pozitifti. CD99, CD30, CEA, NSE, PLAP, AFP negatifti. 9 yaşındaki kızın overinde pür nongestasyonel koryokarsinom teşhisi konuldu ve vaka literatür eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Koryokarsinom, Over


Pure nongestational choriocarcinoma of the ovary in a child: Case report

Şemsi Altaner, Ebru Taştekin, Burhan Aksu, Fulya Öz Puyan, Kemal Kutlu
Trakya Unv. Medical Faculty Pathology And Pediatric Surgery Clinics, Edirne

A 9-year-old girl was admitted to our hospital with abdominal pain and distention due to a complex ovarian mass. An ultrasound scan showed a 7x5x5 cm, intensive fluid loculation and septation in right inferior quadran pericheacecal area. Radiologist reported this massas an abscess formation. The laboratory data showed high serum level of HCG. The level of FSH, estrodiol, LH, total testesteron, androstenodion, CEA, AFP ve 17-OH progesteron were normal. An emergency surgery was planned with these findings. Right salpingoophorectomy, and left ovary wedge resection and lymph node dissection were performed. The right ovary revealed a cystic, necrosis and hemorrhagic tumor with solid parts. The microscopic examination containing wide areas of necrosis and hemorrhagic in which atypical cytotrophoblastic and syncitiotrophoblastic cells are observed. Syncitiotrophoblastic cells was immunohistochemically diffuse positive for HCG. Furthermore, It was focally positive for inhibin and diffuse positive for keratin. CD99, CD30, CEA, NSE, PLAP, AFP were negative. We present a case of a 9-year-old girl diagnosed with pure nongestational choriocarcinoma of the ovary with a review of the literature.

Keywords: Choriocarcinoma, Ovary


Şemsi Altaner, Ebru Taştekin, Burhan Aksu, Fulya Öz Puyan, Kemal Kutlu. Pure nongestational choriocarcinoma of the ovary in a child: Case report. . 2009; 23(2): 81-84

Sorumlu Yazar: Şemsi Altaner


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (2078 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale