TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Hirschsprung Hastalığı Tanısıyla Transanal Endorektal Pull Through Yapılan Çocuklarda Uzun Dönemde Bağırsak İşlevlerinin Değerlendirilmesi []
. 2021; 35(1): 21-26 | DOI: 10.5222/JTAPS.2021.56514  

Hirschsprung Hastalığı Tanısıyla Transanal Endorektal Pull Through Yapılan Çocuklarda Uzun Dönemde Bağırsak İşlevlerinin Değerlendirilmesi

Bayram Burulday, İdil Rana User, Bülent Hayri Özokutan
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep

Amaç: Hirschsprung hastalığının (HH) tedavisinde son yıllarda en sık tercih edilen cerrahi yöntem, transanal endorektal pull through (TERP) ameliyatıdır. Çalışmamızda, TERP ameliyatı yapılan olgularda uzun dönem takip sonuçlarının değerlendirmesi hedeflenmiştir.
Yöntem: Merkezimizde 2009-2019 yılları arasında TERP yapılan ve ameliyat sonrası 3 yaş ve üzeri olan hastaların dosyaları incelendi. Ameliyat öncesi hasta bilgileri retrospektif olarak dosyalardan elde edildi. Hastalar, postoperatif dönemdeki bağırsak fonksiyonları, kontinans durumları ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi amacıyla polikliniğe çağırıldı. Kontrole gelemeyenlerin bilgileri yakınlarıyla telefonla görüşülerek elde edildi. Ailelere Rintala Bağırsak Fonksiyon Anketi uygulandı.
Bulgular: Hastaların 46’sı erkek, 8’i kız idi. Tanı yaşı ortalama 26,4 ay ve ameliyat yaşı ortalama 35,5 ay idi. Ameliyat süresi ortalama 140 dk., aganglionik segment uzunluğu ortalama 21,5 cm idi. Ameliyat sonrası erken dönemde 3 (%5,5) hastada anastomoz darlığı, 2 (%3,7) hastada enterokolit tablosu görüldü. Uzun dönem sonuçları değerlendirilen hastaların 13 (%24)’ünde kabızlık, 7 (%13)’sinde soiling görüldü. Takiplerde 2 (%3,7) hastada kısmi fekal inkontinans izlendi. İstatistiksel olarak ameliyat öncesi ve sonrası hastaların boy ve kilo persentil değerleri arasında anlamlı fark bulundu. Hastalara uygulanan bağırsak fonksiyon anketi ortalama puanı 19,05 idi.
Sonuç: TERP ameliyatı olan olgularda postoperatif süreçte komplikasyon oranının az olduğu, uzun dönemde normale yakın bağırsak hareketlerinin ve sfinkter fonksiyonlarının sağlanabildiği görüldü. Bu özellikleriyle TERP ameliyatının tüm HH yaş grupları için etkili ve güvenilir bir yöntem olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Hirschsprung hastalığı, İnkontinans, Kabızlık, Pull through.


Evaluation of Long Term Intestinal Functions In Children Who Underwent Transanal Endorectal Pull Through for Hirschsprung Disease

Bayram Burulday, İdil Rana User, Bülent Hayri Özokutan
Gaziantep University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Surgery, Gaziantep

Objective: The most preferred surgical method in the treatment of Hirschsprung’s disease (HD) recently is the transanal endorectal pull through (TERP) operation. In our study, we aim to evaluate the postoperative long- term follow up results of the patients.
Method: The files of patients who had TERP between 2009 and 2019 in our center and were >3 years old after surgery were reviewed retrospectively. The patients were evaluated for bowel functions, continence and quality of life in outpatient clinic postoperatively. The information of patients who could not come to control was obtained by contacting their relatives over the phone. Parents were asked to fill Rintala intestinal functions questionnaire.
Results: Forty-six patients were boys and 8 were girls. The mean age at diagnosis and surgery were 26.4 and 35.5 months respectively. The mean operation time was 140 minutes, and the mean aganglionic segment length was 21.5 cm. In the early postoperative period, anastomotic stricture was observed in 3 (5.5%), and enterocolitis in 2 (3.7%) patients. Constipation occured in 13 (24%) and soiling in 7 (13%) patients. Partial fecal incontinence was observed in 2 (3.7%) patients. Statistically significant difference was found between the height and weight percentile values of patients before and after surgery. The mean score was 19.05 in bowel function questionnaire.
Conclusion: Our study showed that TERP can be applied with low complication rates. Patients have bowel movements and sphincter functions near to normal in the long term. With these advantages, TERP is an effective and reliable method for all HD age groups.

Keywords: Hirschsprung disease, Constipation, Incontinence, Pull through.


Bayram Burulday, İdil Rana User, Bülent Hayri Özokutan. Evaluation of Long Term Intestinal Functions In Children Who Underwent Transanal Endorectal Pull Through for Hirschsprung Disease. . 2021; 35(1): 21-26

Sorumlu Yazar: İdil Rana User, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (13 kere görüntülendi)
 (121 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale