TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Yanıkta kullanılan lidokain prilokain kremine bağlı gelişen methemoglobinemi olgusu []
. 2014; 28(2): 45-48 | DOI: 10.5222/JTAPS.2014.045  

Yanıkta kullanılan lidokain prilokain kremine bağlı gelişen methemoglobinemi olgusu

Sevgi Buyukbese Sarsu1, Kamil Sahin2, Fatma Sarac3
1Gaziantep Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Gaziantep, Türkiye
2Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Yanıklar, çocukluk yaş grubunda en sık görülen kazalardandır ve ölüme neden olabilir. Methemoglobin, iki değerlikli hem demirinin okside olup, üç değerlikli duruma geçmesidir. Methemoglobinemi, dokulara yeterli oksijen taşınmasını engelleyip, siyanoza neden olan hematolojik bir hastalıktır. Primer ve sekonder nedenlere bağlı olabilir. Yanıklı hastalara lokal anestezik olarak uygulanan lidokain prilokain içeren krem sonrası gelişen bir sekonder methemoglobinemi olgusunu, konuya dikkat çekip farkındalık yaratmak için sunmayı uygun bulduk.
Siyanozu olan bir yaşındaki erkek hasta, vücudunun yaklaşık %20'sinde, alt ektremite yanığı şikayeti ile acil ünitesine kabul edildi. Kardiyak, akciğer patolojileri ekarte edilmiş ve kesin tanı plazma methemoglobin düzeyinin yüksek bulunması ile konulmuştur. Hastaya intravenöz metilen mavisi ve askorbik asit uygulanmıştır.
Yanık hastalarında lidokain prilokain lokal anesteziği uygulanması sakıncalı sonuçlar yol açabilir. Küçük çocuklarda ve geniş yüzeye uygulanması methemoglobinemi gelişim riskini ve derecesini arttırmaktadır. Yanıklı çocuk hastalarda lokal anestezik kremler kullanılmamalıdır. Gerek transdermal ve gerek subkutan lokal anestezik kullanımında, methemoglobinemi komplikasyonu akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: lidokain-prilokain krem, methemoglobinemi, yanık, çocukluk çağı


A case of methemoglobinemia due to lidocaine prilocaine cream application for burns

Sevgi Buyukbese Sarsu1, Kamil Sahin2, Fatma Sarac3
1Gaziantep Children Hospital,department Of Pediatric Surgery, Gaziantep, Turkey
2Haseki Training And Research Hospital, Department Of Pediatrics, Istanbul, Turkey
3Haseki Training And Research Hospital Department Of Pediatric Surgery, Istanbul, Turkey

Burns are most common accidents seen during childhood and can cause death. Methemoglobin is formed by oxidation of ferrous (Fe(II)) haem to the ferric (Fe(III)) state. Methemoglobinemia is a hematologic disease, characterized by cyanosis which is due to the prevention of sufficient oxygen carriage to the tissues. It may occur owing to primary and secondary causes. Here below a case will be presented so as to emphasize the issue of a burned patient having secondary methemoglobinemia because of application of cream including lidocaine-prilocaine as a local anesthetic medicine.
One year old male patient with cyanosis had admitted to emergency room where he was noticed to have burns which affected around 20% of the body localized at the lower limb. While cardiac and pulmonary pathologies were not found, prompt diagnosis was performed via a high serum methemoglobinemia level. Intravenous methylene blue and ascorbic acid had been applied to the patient.
Burn patients due to application of local prilokain lidocaine may result in detrimental effects. Wide surface area applications especially in small children will increase the risk of methemoglobinemia. Local anesthetic creams should not be used in pediatric patients with burn. Complication of methemoglobinemia should be kept in mind while using either transdermal or subcutaneous local anesthetic use.

Keywords: lidocaine-prilocaine cream, methemoglobinaemia, burns, childhood


Sevgi Buyukbese Sarsu, Kamil Sahin, Fatma Sarac. A case of methemoglobinemia due to lidocaine prilocaine cream application for burns. . 2014; 28(2): 45-48

Sorumlu Yazar: Sevgi Buyukbese Sarsu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (36 kere görüntülendi)
 (1041 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale