TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Çocuklarda nadir görülen bir intestinal obstrüksiyon nedeni: Treves alanı hernisi []
. 2020; 34(1): 30-33 | DOI: doi: 10.5222/JTAPS.2020.54531  

Çocuklarda nadir görülen bir intestinal obstrüksiyon nedeni: Treves alanı hernisi

Gül Özyüksel, Özlem Boybeyi Türer, Feridun Tanyel
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türki̇ye

İntestinal obstrüksiyon nedeniyle başvuran 3 aylık erkek olgu, Treves alanı hernisinin (TAH) tanı ve tedavi özelliklerini vurgulamak amacıyla sunulmuştur. Direk grafide geniş tabanlı hava sıvı seviyeleri ve ultrasonografide mesane süperiorundan umbilikusa uzanan kistik lezyonu olan hasta opere edildi. İleoçekal valv düzeyindeki mezenter defektinden herniye olan bağırsaklar redükte edildi. İleum 110. cm’deki mezenter kisti, bağırsak segmenti ile beraber rezeke edildi. İleal segmentlerin dolaşımının bozulduğundan ileostomi yapıldı. Postop 1.ayda ileostomisi kapatılan hasta sorunsuz taburcu edildi. Bu olgu, TAH ile mezenter kistinin birlikte görüldüğü ilk olgudur. Mezenter kistinin eşlik etmesi tanıda güçlüklere neden olabilir. İntestinal obstrüksiyon ile başvuran olgularda TAH akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: intestinal obstrüksiyon, treves alanı hernisi, mezenterik kist


A rare cause of childhood ıntestinal obstruction: Treves field hernia

Gül Özyüksel, Özlem Boybeyi Türer, Feridun Tanyel
Hacettepe University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Surgery, Ankara, Turkey

A 3-month old boy with intestinal obstruction is presented to discuss diagnostic and management features of Treves-field hernia (TFH). X-ray revealed air-fluid levels. Ultrasonography revealed cystic lesion extending from bladder to umbilicus. Ileal segments were herniated through ileal mesenteric defect. A mesenteric cyst was present at 110 cm of ileum. Since perfusion of ileal segments was decreased, ileostomy was performed and closed after 1 month. He was discharged uneventfully. This is the first case with TFH associated with mesenteric cyst. Coincidence with mesenteric cyst may cause challenges in diagnosis. TFH should be kept in mind in cases with intestinal obstruction.

Keywords: intestinal obstruction, treves field hernia, mesenteric cyst


Gül Özyüksel, Özlem Boybeyi Türer, Feridun Tanyel. A rare cause of childhood ıntestinal obstruction: Treves field hernia. . 2020; 34(1): 30-33

Sorumlu Yazar: Özlem Boybeyi Türer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (27 kere görüntülendi)
 (259 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale