TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Üreteropelvik bileşke darlığı []
. 2016; 30(2): 55-79 | DOI: 10.5222/JTAPS.2016.055  

Üreteropelvik bileşke darlığı

Abdurrahman Önen
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Diyarbakır

Literatürde çok sayıda çalışma bulunduğu halde, antenatal hidronefrozların (ANH) tanısal değerlendirilmesi, takibi ve optimal tedavisi hâlen bu alanda çalışan tüm hekimler arasında ciddi farklılıklar göstermektedir. Üretero-pelvik (UP) darlıkların takip ve tedavisinde asıl tartışma asemptomatik olguların hangisinde invazif tetkik ve hangisinde cerrahi gerektiği konusudur. Antenatal tanılı asemptomatik yenidoğan UP darlıkların büyük çoğunluğu geçici ve fizyolojik olduğu için ciddi tıkanıklığa neden olmaz; bunların çoğunda yapılacak tek şey yalnızca uygun tetkiklerle doğru takip etmektir ve zamanla çoğu kendiliğinden düzelecektir. Ancak, yenidoğan UP darlıklarının az bir kısmında hidronefroz ilerleyerek ve/veya renal fonksiyon azalarak ciddi tıkanıklık ortaya çıkar; bu bebeklerde yaşa bakılmaksızın hemen cerrahi tedavi yapılmalıdır.
Hidronefroz şiddetini belirlemede, AP çapı ölçümü, SFU evrelemesi ve UTD evrelemesi ciddi yanılmalara neden olmaktadır. Önen evrelemesi ise mevcut diğer evrelemelerin içerdiği dezavantajları gideren basit ve yinelenebilir bir yöntemdir. Önen evrelemesi, UP darlıklarda daha kolay ve daha güvenli bir takip ve zamanında etkin tedavi olanağı sağlamaktadır.
UP darlıklı çocuklarda, Önen-1 ve Önen-2 hidronefrozların çoğu benign olup, renal fonksiyon kaybı olmadan kendiliğinden düzeldiği için invazif tetkiklere ve yakın takibe gerek yoktur. Bunlarda koruyucu antibiyotik ve sintigrafiye gerek yok, yalnızca üriner USG ile takip yeterlidir. Parankimin incelmeye başladığı (3-7 mm) Önen-3 hidronefrozların bir kısmında kötüleşme olup, cerrahi gerekebildiğinden USG ve sintigrafi ile yakın takip gerekir, koruyucu antibiyotik verilebilir. Renal parankimin ciddi azaldığı (<3 mm) Önen-4 hidronefrozlu çocuklarda kısa zamanda ciddi renal hasar riski yüksek olduğundan erken cerrahi tedavi daha güvenli olur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, hidronefroz, üreteropelvik darlık, takip, Önen evrelemesi, konservatif tedavi, cerrahi tedavi, Önen kateteri


Uretero-pelvic junction obstruction

Abdurrahman Önen
Dicle University Medical Faculty, Department Of Pediatric Surgery, Children's Urology Department Faculty, Diyarbakir

Although there are many studies in the literature, diagnostic evaluation, followup and optimal therapy of antenatal hydronephrosis is an ongoing challenge between different disciplines. Main discussion continues on indications for invasive diagnostics and surgery in infants with asymptomatic primary UPJ-type hydronephrosis. Due to the fact that the majority of UPJ-type hydronephrosis are temporary and physiologic, the vast majority of them resolve spontaneously without obstruction and renal damage. Therfore, many need only proper followup depending on the severity of hydronephrosis. However, a small number of neonatal UPJ type hydronephrosis persist and need prompt surgical correction do to renal damage.
AP diameter of renal pelvis, SFU hydronephrosis grading system and UTD classification have many disadvantages in determining the severity of hydronephrosis, and thus may cause unneccessary invasive diagnostics or even unneccessary surgery. On the other hand, Onen hydronephrosis grading system prevents the disadvantages of such grading systems; it is simple and safe for appropriate followup and timely prompt treatment of infants with severe obstructive UPJ type hydronephrosis.
The infanst with Onen-1 and 2 UPJ type hydronephrosis neither need invasive evaluation nor surgical treatment or antibiotic due to their benign nature; all they need is followup with ultrasound alone. However, Onen-3 (renal parenchyme, 3-7 mm) patients need close followup including renal scan and antibiotic because more than one-third of such children need pyeloplasty during followup. On the other hand, Onen-4 (renal parenchyme, <3 mm) patients need surgical correction after a short followup and evaluation.

Keywords: Children, hydronephrosis, ureteropelvic junction obstruction, follow-up, Onen grading system, conservative treatment, surgery, pyeloplasty, Onen catheter


Abdurrahman Önen. Uretero-pelvic junction obstruction. . 2016; 30(2): 55-79

Sorumlu Yazar: Abdurrahman Önen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (4 kere görüntülendi)
 (8936 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale