TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Yenidoğanlarda Politetrafloroetilen Greft ile Karın Duvarı Kapatılması Sonrası Greft Enfeksiyonları []
. Baskıdaki Makaleler: CCD-50469 | DOI: 10.5222/JTAPS.2021.50469  

Yenidoğanlarda Politetrafloroetilen Greft ile Karın Duvarı Kapatılması Sonrası Greft Enfeksiyonları

Bilge Gördü, Tutku Soyer, Ozlem Boybeyi Turer, Feridun Tanyel
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Yenidoğanlarda politetrafloroetilen (PTFE) greftlerle karın duvarı kapatılması sonrası greft enfeksiyonlarının (GI) klinik özelliklerini ve tedavisini değerlendirmek için retrospektif bir çalışma yapılmıştır.
Yöntem: Greft onarımı yapılan yenidoğanlar yaş, cinsiyet, doğum ağırlığı, gebelik haftası ve greft enfeksiyonu gelişimi açısından retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: 13 yenidoğandan beşinde (%38,5) GI klinik bulguları gelişti. Greft onarımı yapılan hastalar 10’u konjenital diyafragma hernisi (%76,9), biri omfalosel (%7,6) ve ikisi gastroşizis (%15,3) idi. Tüm olguların ortalama gebelik yaşı ve doğum ağırlıkları 37.4 hafta, 2985 g (1750-3850 g) ve GI enfeksiyonu olan yenidoğanların ortalama gebelik yaşı ve doğum ağırlıkları 38 hafta, 2920 g (1750-3600 g) idi. Yara kültürlerinde en sık Staphylococcus aureus (n = 4) izole edildi. Bir yenidoğanda sepsis kliniği ve pozitif kan kültürü olması nedenli greft çıkarıldı.
Sonuç: Yenidoğanlarda PTFE ile yapılan karın ön duvarı onarımlarının yaklaşık 1/3’ünde GI meydana gelebilir.

Anahtar Kelimeler: greft, enfeksiyon, karın duvarı defektleri, yenidoğan


Graft Infections After Abdominal Closure With Polytetrafleuroethylene Graft in Neonates

Bilge Gördü, Tutku Soyer, Ozlem Boybeyi Turer, Feridun Tanyel
Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Ankara

Objective: A retrospective study is performed to evaluate the clinical features and treatment of graft infections (GI) after abdominal wall closure with polytetrafleuroethylene (PTFE) grafts in neonates.
Methods: Neonates with graft repair were evaluated for age, sex, birth weight, gestational week and development of GI retrospectively.
Results: Among 13 neonates, five (38.5%) of them developed clinical findings of GI. The indications of graft repair were congenital diaphragmatic hernia (n=10, 76.9%), omphalocele (n=1, 7.6%) and gastroschisis (n=2, 15.3%). The mean gestational age and birth weights of all cases were 37.4 weeks, 2985 g (1750-3850 g) and 38 weeks, 2920 g (1750-3600 g) in neonates with GI. Staphylococcus aureus (n=4) was the most common isolated microorganism in wound cultures. The graft was removed in one of the neonates with positive blood steam cultures and clinical findings of sepsis.
Conclusion: GI may occur in approximately one third of the abdominal wall repairs with PTFE in neonates.

Keywords: graft, infection, abdominal wall defects, neonate
Sorumlu Yazar: Bilge Gördü, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (25 kere görüntülendi)
 (1 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale