TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Çocuklarda Testiküler Detorsiyonun Ön Sonuçları []
. 2014; 28(2): 57-60 | DOI: 10.5222/JTAPS.2014.057  

Çocuklarda Testiküler Detorsiyonun Ön Sonuçları

Mehmet Saraç1, Ünal Bakal1, Tugay Tartar1, Mustafa Tamer Gürbaz1, Mehmet Ruhi Onur2, Ahmet Kazez1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Abd, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiyagnostik Abd, Elazığ

GİRİŞ ve AMAÇ: Testis torsiyonu yenidoğan ve puberte döneminde sık görülen ürolojik acil patolojilerdendir. En önemli morbiditesi testis kaybı ve infertilitedir. Bu çalışmada, testis torsiyonunda detorsiyonun erken dönem klinik ve radyolojik sonuçlarının sunulması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Ocak 2007 - Aralık 2012 tarihleri arasında testis torsiyonu nedeniyle tedavileri yapılan 17 hasta geriye dönük olarak incelendi. Skrotal renkli dopler ultrasonografi (US) bulguları, cerrahi ve yakın dönem sonuçları kaydedildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 8.5 yıl (1 gün - 15 yıl) olup üçü yenidoğandı. Başvuru süresi ortalama 23 saat (6 saat-3 gün) idi. Testiste ağrı, şişlik, kızarıklık ve kusma en sık bulgulardı. Skrotal doppler US tüm olgularda tanımlayıcıydı. Dört (% 23) hastaya orşiektomi yapılırken on üç hastaya detorsiyon ve fiksasyon uygulandı. Tüm hastalarda karşı testise de fiksasyon işlemi yapıldı. Detorsiyon yapılan 13 hastanın ortalama üç yıllık takiplerinde 5 hastada (% 38) testis boyutunda küçülme, 1’inde (% 8) ise atrofi gelişti. Bu olgular müracaat süreleri uzun ve torsiyonun 360 dereceden fazla olan olgulardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yirmidört saatin altında ve 360 dereceden daha fazla olmayan torsiyonlarda, detorsiyon ve fiksasyon ile testis boyutlarında ve kanlanmasında ciddi değişiklikler olmayabilir. Yenidoğanlarda testis torsiyonlarında sıklıkla orşiektomi yapılmasına rağmen, puberte döneminde detorsiyon ve fiksasyon alternatif tedavi seçeneği olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Testis, torsiyon, detorsiyon


Testiculer Detorsion in Children: Preliminary Results

Mehmet Saraç1, Ünal Bakal1, Tugay Tartar1, Mustafa Tamer Gürbaz1, Mehmet Ruhi Onur2, Ahmet Kazez1
1Fırat University Medical Faculty Dept. of Pediatric Surgery
2Fırat University Medical Faculty Dept. of Radodiagnostic

INTRODUCTION: Testicular torsion is a urological emergency, most frequently occurring in the newborns and at the puberty. Its most frequent morbidities are the loss of testis and infertility. This study aimed to present preliminary clinical and radiological results of detorsion in testicular torsion.
METHODS: Seventeen patients who were treated in our clinic for testicular torsion between January 2007 and December 2012 were analyzed retrospectively. Scrotal doppler ultrasonography (US) findings, surgical results and early follow-up were recorded.
RESULTS: The mean age of the patients was 8,5 years (range: 1 day - 15 years), and three of them were newborns. The mean time at admission was 23 hours (range: 6 hours - 3 days). The most frequent symptoms were testicular pain and swelling, and vomiting. Scrotal doppler US was descriptive in all patients. Four (23%) patients had orchiectomy while 13 had detorsion and fixation. The contralateral testis was also fixated in all patients. A 3-year mean follow up period revealed reduction in the testis size in 5 patients (38%) and atrophy in one (8%) patient, in 13 patients who had detorsion. Patients with atrophied testes were admitted late and had a torsion more than 360 degrees.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Detorsion and fixation may not cause significant changes in testicular volumes and blood supply if the patient admits within 24 hours and the torsion isn’t more than 360 degrees. Although orchiectomy is frequently performed in newborn testicular torsion, detorsion and fixation may be used as an alternative management in adolescent.

Keywords: Testis, torsion, detorsion


Mehmet Saraç, Ünal Bakal, Tugay Tartar, Mustafa Tamer Gürbaz, Mehmet Ruhi Onur, Ahmet Kazez. Testiculer Detorsion in Children: Preliminary Results. . 2014; 28(2): 57-60

Sorumlu Yazar: Mehmet Saraç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (24 kere görüntülendi)
 (1634 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale