TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Adölesan kız çocuklarında hidrosalpinks: İki olgu ne öğretti? []
. 2021; 35(1): 45-48 | DOI: 10.5222/JTAPS.2021.49091  

Adölesan kız çocuklarında hidrosalpinks: İki olgu ne öğretti?

Ahmet Hikmet Şahin
Adölesan kız çocuklarında hidrosalpinks: İki olgu ne öğretti?

Hidrosalpinks; fallop tüplerinin tıkanmasına bağlı olarak tüpün sıvı ile dolu duruma gelmesidir. Genellikle cinsel aktif çağdaki kadınlarda enfeksiyon sonrasında fallop tüplerinin tıkanması ile oluşur. Uzun fallop tüplerinin torsiyonu sonrasında ikincil olarak da oluşabilir. Bu makalede, iki adölesan olgu nedeni ile hidrosalpinkse dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.
Birinci olgu; karın ağrısı ve kusma yakınmasıyle getirilen 13 yaşındaki adölesanda alt batın manyetik rezonasn görüntülemesinde sağ adneksiyal lojda 38x51x76 mm boyutlarında kistik lezyon saptandı. Abdominal eksplorasyonda sağ tubal torsiyon (180 derece) ve sağ hidrosalpinks saptandı. Tuba detorsiyone edildi ve hidrosalpinkse marsupializasyon uygulandı.
İkinci olgu; karın ağrısı ve karında ele gelen kitle yakınması olan 16 yaşındaki kız ergende yapılan batın ve pelvik ultrasonografisinde 24x12x35 cm boyutlarında, intraperitoneal izlenimi veren kistik lezyon saptandı. Abdominal eksplorasyonda; tüm batını dolduran sağ hidrosalpinks saptandı. Tubal eksizyon ile tüm hidrosalpinks eksize edildi.
Adölesan kız çocuklarında hidrosalpinks çok nadirdir ve basit yumurtalık kisti olarak yanlış teşhis edilebilir. Alt karın ağrılarında hidrosalpinks de olabileceği düşünülmelidir. Olgular, ileride olası fertilite sorunlarını önlemek açısından dikkatle irdelenmeli, uygun tedavi modalitesi belirlenirken tubal yapışıklık gelişiminin önlemesi hedeflenmeli ve olası sorunlar hakkında adolesan/ergen ve ebeveynlerle ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: hidrosalpinks, adölesan kız, çocuk, infertilite


Hydrosalpinx in adolescent girls: What did two cases teach?

Ahmet Hikmet Şahin
Hydrosalpinx in adolescent girls: What did two cases teach?

Hydrosalphinx is the fallopian tubes getting filled with fluid due to their blockage. It usually occurs with obstruction of fallopian tubes after infection in women of sexually active age. The aim of this article is to draw attention to hydrosalpinx in adolescent girls because of two adolescent cases.
First case; a cystic lesion of 38x51x76 mm in the right adnexal region was detected in the lower abdominal magnetic resonance imaging of a 13-year-old girl who presented with the complaint of abdominal pain and vomiting. Right tubal torsion and hydrosalpinx were detected during abdominal exploration. The tube was detorsioned and marsupialization was applied to the hydrosalpinx.
Second case; a cystic lesion with dimensions of 24x12x35 cm was detected in the abdominal ultrasonography of a 16-year-old girl who presented with the complaint of abdominal pain and a palpable mass. On abdominal exploration, a right hydrosalpinx filling the entire abdomen was detected. Tubal excision was performed. Both cases have not been undergone any intraabdominal surgery previously.
Hydrosalpinx is very rare in adolescent girls. Hydrosalpinx also should be considered in lower abdominal pain. Cases should be examined in terms of preventing infertility problems in future carefully, development of adhesion should be curtailed and parents should be informed in detail.

Keywords: hydrosalphinx, adolescent girl, child, infertility


Ahmet Hikmet Şahin. Hydrosalpinx in adolescent girls: What did two cases teach?. . 2021; 35(1): 45-48

Sorumlu Yazar: Ahmet Hikmet Şahin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (32 kere görüntülendi)
 (132 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale