TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Labial adezyonlarda manuel separasyon, topikal vazelin ve östrojen kullanımı []
. 2019; 33(3): 136-139 | DOI: 10.5222/JTAPS.2019.47855  

Labial adezyonlarda manuel separasyon, topikal vazelin ve östrojen kullanımı

Mehmet Ali Özen1, Emrah Aydın1, Mohd Shabsog2, Nigar Pelin Oğuzkurt1, Egemen Eroğlu1
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Labial adezyon çocukluk çağında sık görülmesine rağmen, patofizyolojisi ve yönetimi hakkında tartışmalar mevcuttur. En sık tercih edilen tedavi seçeneği topikal östrojen olmakla beraber etkinliği ve yan etkileri hakkında farklı görüşler mevcuttur. Bu çalışmada manuel separasyon (MS) ile kombine yapılan tedavilerin etkinliğini ve uzun süredeki nüks oranlarını karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2014 ve 2019 yılları arasında tam labial adezyon tanısı alan ve en az 6 ay süre ile takip edilen tüm birincil vakalar yaş, başvuru yakınması, nüks ve yan etkiler bakımından analiz edildi. Çalışma grupları; MS (Grup 1); MS ve saf vazelin (Grup 2); MS ve topikal östrojen (Grup 3), olarak belirlendi.
BULGULAR: Kriterleri karşılayan 98 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortanca yaşı 2,6 yıldı ( 4-108 ay). Grup 1 de 30 (%30,6), grup 2 de 39 (%39,8) ve grup 3 de 29 (%29,6) hasta mevcuttu. Kaşıntı, kızarıklık, işeme sonrası damlama, üriner enfeksiyon en sık başvuru semptomları iken, hastaların %28,5 inde tanı semptom olmadan rutin muayene esnasında, %17,3 ünde ise aileler tarafından tespit edilen vajen kapalılığı sonrasında konulmuştu. Nüks oranları grup 1 de %23,3, grup 2 de %2,5 ve grup 3 de ise %6,8 olarak tespit edildi. Sadece MS ve topikal östrojen uygulanan grupta, 4 çocukta yan etki görülmüştü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: MS ve saf vazelin tedavisi, diğer iki gruba göre herhangi bir yan etkisi olmadan daha düşük nüks oranına sahiptir. Bu sebeplerden dolayı labial adezyonların tedavisinde bu uygulamanın güvenle tercih edilebileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Labial adezyon, manuel separasyon, topikal vazelin, topikal östrojen, çocuk


Manual separation, topical vaseline and estrogen in labial adhesions

Mehmet Ali Özen1, Emrah Aydın1, Mohd Shabsog2, Nigar Pelin Oğuzkurt1, Egemen Eroğlu1
1Department Of Pediatric Surgery, Koç University School Of Medicine, Istanbul, Turkey
2Koç University School Of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Although labial adhesions are common in childhood, there is a long debate about its pathophysiology and management. Despite topical estrogen is the most preferred treatment option, there are different opinions about its efficacy and side effects. Herein, we aimed to compare the effectiveness of combined treatments with manual separation and long-term recurrence rates.
METHODS: All primary cases diagnosed with complete labial adhesion between 2014 and 2019 and followed up for at least 6 months were analyzed per age, presentation, recurrence and side effects. Study groups were determined as; MS (Group 1); MS and pure vaseline (Group 2); MS and topical estrogen (Group 3).
RESULTS: There were 98 patients with median age 2.6 years (range 4 to 108 months). While itching, erythema, post-void dripping and urinary infection were the most common presentation symptoms, 28.5% of the patients were diagnosed during routine examination and 17.3% of the cases diagnosed by the families as closed vagina. Group 1 had 30 (30.61%) patients while Group 2 had 39 (39.80%) and Group 3 had 29 (29.60%). The recurrence rates were 23.3%, 2.5%, and 6.8%, respectively. Side effects were seen only in MS and topical estrogen treated group (4 children).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Treatment of MS and pure vaseline has a lower recurrence rate without any side effects compared to the other two groups. It can be preferred safely in the treatment of complete labial adhesions.

Keywords: Labial adhesion, manual separation, topical vaseline, topical estrogen, children


Mehmet Ali Özen, Emrah Aydın, Mohd Shabsog, Nigar Pelin Oğuzkurt, Egemen Eroğlu. Manual separation, topical vaseline and estrogen in labial adhesions. . 2019; 33(3): 136-139

Sorumlu Yazar: Mehmet Ali Özen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (39 kere görüntülendi)
 (1082 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale