TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Böbrek iskemi reperfüzyon hasarında pentoksifilinin etkisi []
. 2010; 24(1): 1-6

Böbrek iskemi reperfüzyon hasarında pentoksifilinin etkisi

Orhan Demirtaş1, Mete Kaya1, M. Emin Boleken1, Turan Kanmaz1, Hakim Çelik2, Füsun Baba3, Özcan Erel2, Selçuk Yücesan1
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji, Anabilim Dalı, Şanlıurfa

GİRİŞ ve AMAÇ: Böbrek iskemi ve reperfüzyonunda (I/R), doku ve sistemik dolaşımdaki oksidatif ve antioksidatif durum üzerine pentoksifilinin (Ptx) etkilerini araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma için 24 adet Wistar albino sıçan kullanıldı. Sıçanlar, kontrol, iskemi, I/R ve I/R sonrası, oksidatif stresin etkisini azaltmak için Ptx verilenler olmak üzere 4 gruba ayrıldı. İşlemlerden sonra kan ve böbrek doku örneklerinden oksidan düzeyi için Malondialdehid (MDA) ve toplam peroksit (t-Prx), antioksidan düzeyi için toplam antioksidan kapasite (TAOK) seviyeleri ölçüldü ve sonuçlar
istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Ayrıca böbrek dokuları histopatolojik olarak incelendi.
BULGULAR: Kan ve doku MDA ve t-Prx düzeyleri Ptx verilen grupta diğer tüm gruplarla karşılaştırıldığında anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.05). Kan TAOK düzeyi Ptx verilenlerde, kontrol ve I/R grubuna göre istatistiksel olarak yüksek ölçüldü (p<0.05). Gruplar arasında böbrek TAOK düzeyi karşılaştırmalarında, anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Histopatolojik olarak I/R grubunda böbreklerin hasarlı olduğu bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Böbrek I/R sonrası oluşan oksidatif stres ve böbrek hasarı iskemide oluşan hasardan daha fazla bulunmuştur. Ancak, bu hasar Ptx verilmesi ile özellikle oksidan düzeyini etkileyerek azaltılabilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek iskemi ve reperfüzyonu, oksidatif stres, pentoksifilin


The effect of pentoxifylline on renal ischemia and reperfusion damage

Orhan Demirtaş1, Mete Kaya1, M. Emin Boleken1, Turan Kanmaz1, Hakim Çelik2, Füsun Baba3, Özcan Erel2, Selçuk Yücesan1
1Harran University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery, Şanlıurfa
2Harran University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Şanlıurfa
3Harran University Faculty of Medicine, Pathology, Department of Anabilim, Şanlıurfa

INTRODUCTION: To investigate the effect of pentoxifylline (Ptx) on oxidative and antioxidative status in the renal ischemia and reperfusion (I/R).
METHODS: Twenty four Wistar albino rats were used for the study. Rats were divided into four categories as control, ischemia, I/R and I/R plus Ptx administration groups. Blood samples and renal tissue specimes were obtained from rats after the operations. As oxidants malondialdehyde (MDA) and total peroxide levels, and total antioxidants capacity (TAOC) were measured from the samples. The results were analyzed statistically. In addition, renal tissue sepcimens were examined histopathologically.
RESULTS: Decreased blood and renal tissue MDA and t-prx levels were found to be significantly lower in ptx group when compared with other groups (p<0.05). Blood TAOC levels in Ptx group were significantly lower than control and I/R groups. No significant difference was found in tissue TAOC levels between groups. Histopathologically, in the I/R group. kidneys were found to be damaged.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The oxidative stress and renal damage after renal I/R were found to be more severe relative to ischemic harm. However this damage could be reduced by Ptx administration.

Keywords: Renal ischemia and reperfusion, oxidative stress, pentoxifylline


Orhan Demirtaş, Mete Kaya, M. Emin Boleken, Turan Kanmaz, Hakim Çelik, Füsun Baba, Özcan Erel, Selçuk Yücesan. The effect of pentoxifylline on renal ischemia and reperfusion damage. . 2010; 24(1): 1-6

Sorumlu Yazar: Mete Kaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (2 kere görüntülendi)
 (864 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale