TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 1  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Doğumsal duodenal tıkanıklıkların tedavisinde iki farklı ameliyat yönteminin karşılaştırılması []
. 2020; 34(2): 39-43 | DOI: 10.5222/JTAPS.2020.46548  

Doğumsal duodenal tıkanıklıkların tedavisinde iki farklı ameliyat yönteminin karşılaştırılması

İrem İnanc1, Ümit Nusret Başaran1, Dinçer Avlan2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Edirne

Amaç: Duodenal tıkanıklıklar, yenidoğan döneminde en sık görülen gastrointestinal sistem anomalilerinden biri olup, çeşitli cerrahi tekniklerle onarımları mevcuttur. Bu çalışmada, duodenal tıkanıklıkların onarımında uygulanan duodenoduodenostomi ve duodenojejunostomi yöntemlerinin sonuçları belirlenen parametreler kullanılarak karşılaştırılmıştır.
Yöntem: Kliniğimizde 2006-2019 yılları arasında duodenal tıkanıklık tanısı ile tedavi edilen hastaların kayıtları geriye dönük olarak taranmış ve verilerine ulaşılabilen 19 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Duodenoduodenostomi ve duodenojejunostomi uygulanan hastalar gruplanmış ve 13’üne duodenoduodenostomi, 6’sına duodenojejunostomi yapıldığı saptanmıştır.
Bulgular: Dd ve dj grubu olarak ayrılıp demografik özellikler, beslenmeye başlama, hastanede kalış süresi ve ameliyat sonrası komplikasyonlar yönünden istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.
İki grubun belirlenen parametreler açısından istatistiksel karşılaştırılması sonucunda anlamlı fark saptanmamıştır.
Sonuç: Duodenal tıkanıklık onarımında kullanılan bu iki tekniğin sonuçları açısından farklı olmaması, anatomik olarak uygun olan hastalarda duodenojejunostominin sonuçlarının kabul edilebilir olması nedeniyle bu hastaların tedavisinde alternatif bir ameliyat yöntemi olarak akılda tutulması gereken bir seçenek olacağı düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Duodenoduodenostomi, duodenojejunostomi, duodenal obstrüksiyon, yenidoğan


Comparison of two different surgical methods in the treatment of congenital duodenal obstructions

İrem İnanc1, Ümit Nusret Başaran1, Dinçer Avlan2
1Department of Pediatric Surgery, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne
2Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne

anomalies in the neonatal period and repaired by various surgical techniques. In this study, the results of duodenoduodenostomy and duodenojejunostomy methods used in the repair of duodenal obstructions were compared using the predetermined parameters.
Methods: The records of patients treated with duodenal obstruction between 2006-2019 in our clinic were retrospectively reviewed and 19 patients whose data could be accessed were included in the study. Patients who underwent duodenoduodenostomy (dd) and duodenojejunostomy (dj) were grouped separately. While duodenoduodenostomy was performed in 13, and duodenojejunostomy in 6 patients.
Results: Dd and dj groups were compared statistically in terms of demographic characteristics, onset of feeding, length of hospital stay and postoperative complications. No statistically significant difference was found between the two groups in terms of the predetermined parameters.
Conclusion: We think that this technique should be kept in mind as an alternative surgical method in the treatment of these patients. Because the results of these two techniques used in the repair of duodenal obstruction are not different and the results of duodenojejunostomy are acceptable in anatomically appropriate patients.

Keywords: duodenoduodenostomy, duodenojejunostomy, duodenal obstruction, newborn


İrem İnanc, Ümit Nusret Başaran, Dinçer Avlan. Comparison of two different surgical methods in the treatment of congenital duodenal obstructions. . 2020; 34(2): 39-43

Sorumlu Yazar: İrem İnanc, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (38 kere görüntülendi)
 (16 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale