TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Sağ arkus aorta ile birlikte olan özofagus atrezisi ve trakeo-özofageal fistüllü olgularda cerrahi yaklaşım []
. 2012; 26(2): 44-46 | DOI: 10.5222/JTAPS.2012.044  

Sağ arkus aorta ile birlikte olan özofagus atrezisi ve trakeo-özofageal fistüllü olgularda cerrahi yaklaşım

Ali Naycı1, Hakan Taşkınlar1, Doğakan Yiğit1, Yalçın Çevik2, Dinçer Avlan1, Olgu Hallıoğlu Kılınç3
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Mersin
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Kardiyoloji Bilim Dalı, Mersin

Aortik ark anomalileri nadiren görülmekle birlikte özofagus atrezisi ve trakeo-özofageal fistül (ÖA/TÖF) olgularında ameliyat öncesi gözden kaçabildiği ve cerrahi onarımı zorlaştırdığı bilinmektedir. Bu çalışmamızda sağ arkus aorta (SAA) ile birlikte olan ÖA/TÖF sıklığını, ameliyat öncesi değerlendirmede ekokardiyogramın güvenirliğini ve sağ torakotomi ile cerrahi onarımı inceledik. SAA ve ÖA/TÖF tespit edilen toplam 4 olgu geriye dönük olarak incelendi. Çalışmamızda SAA ve ÖA/TÖF görülme sıklığı %8,5 bulundu; SAA tanısı sadece 2 hastada ameliyat öncesi ekokardiyogram ile kondu. Dört hastada ÖA/TÖF onarımı sağ torakotomi ile yapıldı. Sonuç olarak, SAA tanısı ekokardiyograma rağmen gözden kaçabileceğinden, SAA anomalisi akılda tutulmalı ve özellikle aranmalıdır; SAA’nın eşlik ettiği ÖA/TÖF’lerde onarım dikkatli ve titiz bir çalışmayla sağ torakotomi ile yapılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: özefagus atrezisi, trakeoözefageal fistül, sağ arkus aorta


Surgical management of esophageal atresia and tracheo-esophageal fistula associated with right-sided aortic arc

Ali Naycı1, Hakan Taşkınlar1, Doğakan Yiğit1, Yalçın Çevik2, Dinçer Avlan1, Olgu Hallıoğlu Kılınç3
1Department Of Pediatric Surgery, Mersin University, Mersin, Turkey
2Department Of Pediatrics, Division Of Neonatology, Mersin University, Mersin, Turkey
3Department Of Pediatrics, Division Of Cardiology, Mersin University, Mersin, Turkey

Aortic arch anomalies in association with esophageal atresia and tracheo-esophageal fistula’s (EA/TEF) are rare; however they can be easily overlooked and interfere with the surgical procedure. In this study, we investigate the incidence of right arcus aorta (RAA) and EA/TEF, the accuracy of preoperative echocardiogram study and the feasibility of right thoracotomy. Four patients diagnosed for RAA and EA/TEF were retrospectively evaluated. The incidence of RAA in association with EA/TEF was 8.5%. Only two patients were preoperatively diagnosed to have RAA with echocardiogram. In all four patients, EA/TEF repair were conducted with a right thoracotomy. In conclusion, RAA anomalies can easily be overlooked, therefore the anomaly should bear in mind and especially sought for; with a careful and meticulous study, repair is feasible in patients with RAA and EA/TEF.

Keywords: esophageal atresia, tracheo-esophageal fistula, right arcus aorta


Ali Naycı, Hakan Taşkınlar, Doğakan Yiğit, Yalçın Çevik, Dinçer Avlan, Olgu Hallıoğlu Kılınç. Surgical management of esophageal atresia and tracheo-esophageal fistula associated with right-sided aortic arc. . 2012; 26(2): 44-46

Sorumlu Yazar: Hakan Taşkınlar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (29 kere görüntülendi)
 (1082 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale