TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Çocuk kasık fıtıklarında laparoskopik “Yüksek Bağlama” deneyimlerimiz []
. 2005; 19(3): 111-116

Çocuk kasık fıtıklarında laparoskopik “Yüksek Bağlama” deneyimlerimiz

Haluk Emir1, Mehmet Eliçevik1, Yunus Söylet2, Cenk Büyükünal1, Nur Danişmend1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada kasık fıtığı veya bağlantılı hidrosel nedeni ile yapılan laparoskopik “yüksek bağlama” sonuçlarımız sunulmuştur.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Laparoskopik “yüksek bağlama” (LYB) işlemi sırasında göbek altından teleskop için trokar, göbek pubis arası orta hattan trokarsız karın içine sokulan bir laparoskopik yakalama aleti ve özel hazırlanmış ucu delikli bir çengel kullanılır. Laparoskopik gözlem altında ucunda iplik bulunan çengel, kasık kanalı iç ağzı hizasından bistüri ile periton üzerine kadar yapılan 2 mm.’lik bir kesiden
girilerek fıtık kesesi duktus deferens ve testiküler damarlar dışarıda kalacak şekilde iki aşamada dönülür. Fıtık kesesi etrafından dönülen iplik, vücut dışarısında elle düğümlenerek “yüksek bağlama” işlemi tamamlanır. Göbek altı fasya ve cilt, dikişlerle kapatılır. Diğer 2-3 mm.’lik kesiler “strip” veya doku yapıştırıcı ile kapatılır.

BULGULAR: Kasık fıtığı veya bağlantılı hidrosel tanıları olan, yaşları 2 ay ile 9,5 yıl (ort: 5yıl) arasında değişen, 13 erkek-6 kız, toplam 19 hastada, 22 LYB işlemi yapıldı. Ameliyat sırasında 2 hastada karşı tarafta da fıtık belirlenerek onarıldı. LYB işlemi 8 hastada 2/0 polydioxanone (PDS) ile 11 hastada ise, 2/0 naylon (Prolene) ile yapıldı. Ortalama ameliyat süresi tek taraşı olgularda 39.2 dk.
(20-60 dk.), iki taraşı olgularda ise 55 dk. olarak bulunmuştur. Ameliyat sırasında bir hastada az miktarda cilt altı amfizemi oluştu. Diğer hastalarda, ameliyat sırasında veya ameliyat sonrası erken dönemde sorun belirlenmemiştir. Hastaların ameliyattan 2 saat sonra beslenmelerine izin verildi, aynı gün veya ertesi sabah evlerine gönderildi. Ortalama 22,3 ay (11-32 ay)’lık takiplerinde, LYB için PDS kullanılan 1 hastada (% 4.5) ameliyat sonrası 8. ayda fıtık tekrarı belirlendi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik “yüksek bağlama” işlemi sırasında her iki kasık kanalı ve karın ön duvarının gözlenebilmesi önemli bir üstünlüktür. Deneyimimiz sınırlı olmakla birlikte, işlem çocuklarda kolay uygulanabilmekte, ameliyat sırasında önemli bir sorunla karşılaşılmamaktadır, ancak fıtık tekrarı oranı yüksektir. Yüksek bağlama için emilebilir iplik kullanımının fıtık tekrarında etkili olabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Kasık fıtığı, laparoskopi, çocuk


Laparoscopic high-ligation in pediatric inguinal hernia

Haluk Emir1, Mehmet Eliçevik1, Yunus Söylet2, Cenk Büyükünal1, Nur Danişmend1
1Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery, Istanbul
2Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Pediatric Urology, Istanbul

INTRODUCTION: We present our results with laparoscopic high-ligation (LHL) in children with inguinal hernia or communicating hydrocele.
METHODS: The technique requires one infraumbilical port for telescope, one 3.5mm laparoscopic forceps which is inserted into the abdominal cavity infraumbilically on the midline without trocar, and one special designed hook. Under laparoscopic vision, the hook is inserted through 2 mm skine incision at the level of internal inguinal ring and turned around the hernia sac preperitoneally. After high ligation is completed, infraumbilical fascia openning and skin incision are closed. The other 2-
3mm incisions are closed with strip.
RESULTS: A total of 22 LHL have been performed in 19 patients (6 female, 11 male) with inguinal hernia or hydrocele. The mean age of the patients was 5 years (ranged between 2 monhs to 9.5 years). Contralateral hernia was diagnosed in two patients and fixed at the same session. Polydioxanone (PDS) was used in 8 and Nylon (Prolene) in 11 for high-ligation. The operating time ranged between 20 to 60 minutes (mean, 39.2 minutes) in unilateral cases and 55 minutes in the three bilateral cases. Subcutaneus
emphysema developed in one patient which was minimal and resolved spontaneously. There was no peroperative complication in other cases. All patients were allowed for oral feeding 2 hours after operation and discharged from the hospital on the same or the next day. The follow up period was between 11 to 32 months (mean, 22.3 months); only one patient (%4.5) developed recurrent hernia 8 months after the operation in whom PDS was used for LHL,
DISCUSSION AND CONCLUSION: The technique has the advantage for exploration of contralateral internal ring and anterior abdominal wall. In our limited experience, the technique is easy to perform successfully without complication and there is one recurrence in long term follow up. We think that absorbable material for high ligation is an important factor in hernia recurrence.

Keywords: Inguinal hernia, laparoscopy, children


Haluk Emir, Mehmet Eliçevik, Yunus Söylet, Cenk Büyükünal, Nur Danişmend. Laparoscopic high-ligation in pediatric inguinal hernia. . 2005; 19(3): 111-116

Sorumlu Yazar: Haluk Emir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (536 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale