TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonunda sanal bronkoskopi deneyimimiz []
. 2010; 24(2): 77-81

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonunda sanal bronkoskopi deneyimimiz

Tugay Tartar1, Ahmet Kazez1, Mehmet Ruhi Onur2, Ahmet Kürşad Poyraz2, Mehmet Saraç3, Ünal Bakal4, Yunus Çolakoğlu1, Fikret Ersöz1, Mustafa Tamer Gürbaz1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Elazığ
3Devlet Hastanesi, Tunceli
4Devlet Hastanesi, Adıyaman

AMAÇ: Yabancı cisim aspirasyonu (YCA) şüphesiyle sanal ve rijid bronkoskopi yapılan olguları geriye dönük incelemek.
YÖNTEMLER: Bir üniversite hastanesinde, 2006-2010 yılları arasında YCA şüphesi ile bronkoskopi yapılan olgular; yaş, cinsiyet, yakınmaları, muayene bulguları, YCA öyküsünün varlığı, akciğer grafisi bulgusu, sanal bronkoskopi (SB) bulgusu, yabancı cismin niteliği, çıkarıldığı yer ve komplikasyonları değerlendirildi.
BULGULAR: YCA şüpheli 24’ü (%56) erkek, 19’u (%44) kız 43 çocuk değerlendirildi. Ortalama yaş 29 ay (1–168 ay) olup, 36 olgu (%84) 3 yaşın altındaydı. En sık başvuru şikayeti öksürük, fizik muayene bulgusu ilgili tarafta akciğer seslerinin azalmış olması ve en sık radyolojik bulgu ise obstrüktif amfizemdi. On dört hastada (%33) radyolojik görünüm normaldi. En sık ayçekirdeği aspire edilmişti (%24). Yabancı cisimler %44 oranında sağ ana bronşta tespit edildi. Öyküsü negatif olan 4 YCA şüpheli olgu da dahil, SB yapılan 11 hastanın tamamında yabancı cisim belirlendi. Aspirasyon öyküsü pozitif olan 31 olgunun tamamında YCA saptanırken, öyküsü negatif olan 12 olgunun 10’unda (%83) YCA saptandı. Bir olgu kaybedildi (%2.5).
SONUÇ: YCA’ lar 3 yaş altı çocuklarda daha sık görülmektedir. Aspirasyon hikayesi şüpheli ve radyolojik bulguları yeterli olmayan olgularda SB, tanıya önemli katkılar sağlamaktadır. Tanı şüphesi bulunmayan olgularda ise SB’nin, yüksek radyasyon nedeni ile yapılmamasını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim, aspirasyon, bronkoskopi.


Foreign Body Aspiration in Children: Whether Virtual Bronchoscopy is Essential?

Tugay Tartar1, Ahmet Kazez1, Mehmet Ruhi Onur2, Ahmet Kürşad Poyraz2, Mehmet Saraç3, Ünal Bakal4, Yunus Çolakoğlu1, Fikret Ersöz1, Mustafa Tamer Gürbaz1
1Fırat University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Surgery, Elazığ
2Fırat University Faculty Of Medicine, Department Of Radiodiagnostic, Elazığ
3State Hospital, Tunceli
4State Hospital, Adıyaman

OBJECTIVE: We retrospectively reviewed the patients who had rigid and virtual computed tomography (CT) bronchoscopy for the diagnosis and treatment of foreign body aspiration (FBA) in order to understand the role of virtual CT in the diagnosis of FBA.
METHODS: The records of patients who had bronchoscopy between 2006-2010 and virtual bronchoscopy between 2008-2010 including age, sex, signs and symptoms, presence of FBA history, results of chest film and virtual CT bronchoscopy, type and location of foreign bodies were reviewed.
RESULTS: The total number of cases was 43 (24 male, 56%; 19 female, 44%) with a mean age of 29 months (1–168 months), Thirtysix of the cases were under 3 years of age. The most frequent symptom and sign in patients were coughing and decreased breath sounds, in relevance side respectively, while obstructive emphysema on imaging studies. Radiology was normal in 14 patients (33%). Most frequently (24%) sunflower seed was aspirated and 44% of the foreign bodies were located in the right bronchus. FBA was present in 11 cases, including the cases with suspicious FBA, which virtual CT bronchoscopy was performed. Foreign body aspiration was detected in all 31 patients with aspiration history and in 10 (83%) of 12 patients with negative aspiration history. Foreign body was found in all 11 patients who had virtual bronchoscopy including 4 patients without aspiration history. One patient died (2.5%) due to pneumothorax occured during rigid bronchoscopy.
CONCLUSION: FBA is seen more frequently in children under 3 years of age. In cases with a suspicious history of aspiration and radiological findings, virtual CT bronchoscopy, is useful in the diagnosis. In cases with certain diagnosis, we do not advocate it because of high radiation dose.

Keywords: Foreign body, aspiration, bronchoscopy.


Tugay Tartar, Ahmet Kazez, Mehmet Ruhi Onur, Ahmet Kürşad Poyraz, Mehmet Saraç, Ünal Bakal, Yunus Çolakoğlu, Fikret Ersöz, Mustafa Tamer Gürbaz. Foreign Body Aspiration in Children: Whether Virtual Bronchoscopy is Essential?. . 2010; 24(2): 77-81

Sorumlu Yazar: Ahmet Kazez, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (33 kere görüntülendi)
 (1285 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale