TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Bölgemizde anne ve babaların çocuk cerrahisi ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları []
. 2012; 26(2): 20-25 | DOI: 10.5222/JTAPS.2012.020  

Bölgemizde anne ve babaların çocuk cerrahisi ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları

Nergül Çördük, Akıle Sarıoğlu-Büke, Bircan Savran, Özgür Sevinç
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Denizli

AMAÇ: Çocuk cerrahisinin bölgemizde ne kadar tanındığını tespit etmek ve ebeveynlerin çocuk cerrahisi konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarını belirlemek amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Kesitsel tipte ve tanımlayıcı bu çalışmada il merkezinde bulunan 12 yaş grubu kız ve erkek öğrencileri temsil eden bir örneklemde 1680 öğrenci çalışmaya alınmıştır. Öğrenci ailelerine sosyo-ekonomik demografik veriler içeren ve çocuk cerrahisi ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendiren bir anket uygulanmıştır. Ailelerinin 1356’sı (% 80.7) çalışmaya katılmıştır.
BULGULAR: Ebeveynlerin % 31.7’si çocuk cerrahisinin ayrı bir uzmanlık alanı olduğunu bilmediklerini belirtmiştir. Sadece % 1.7’si çocuk cerrahisinin ‘hangi hastalıkların cerrahisi ile’, % 28.8'i ‘hangi yaş grubu ile’ ilgilendiğini doğru yanıtlamıştır. Çocuk cerrahisi uygulama alanı ve ilgilendiği yaş grubu bilinirliği ile anne ve babanın eğitimi ve ailenin aylık gelir düzeyi arasında anlamlı ilişki olduğu, eğitim ve gelir düzeyi yükseldikçe bilgi düzeyinin de arttığı saptanmıştır (p<0.05). Ailelerin % 26.8’i çocuklarını bir çocuk cerrahına götürdüğünü söylemiştir. Bu durum sadece çocuk cerrahisinin ayrı bir uzmanlık dalı olduğunun bilinmesini sağlamıştır. Çocuk cerrahisine başvuru en fazla çocuk hekimi (% 42.4) ve pratisyen hekim (% 23.2) yönlendirmesiyle olmaktadır. Ailelerin % 21’i bulundukları şehirde gelişmiş bir çocuk cerrahisi merkezi olduğu bilinse dahi çocuklarını üç büyük şehirden birine götürmeyi tercih etmektedir.
SONUÇ: Bu çalışma ile bölgemizde, ailelerin çocuk cerrahisi hakkında, çocuklarını daha önce çocuk cerrahına götürmüş olsalar bile, oldukça az bilgileri olduğunu saptadık. Çocuk cerrahlarının kendilerini halka tanıtmaları ve çocukların cerrahi hastalıklarının tedavisi için özel ve titiz bir eğitimden geçmiş olduklarını topluma daha fazla anlatmaları gerektiğini düşünüyoruz. Tüm çocukların çocuk cerrahlarına ve çocukla ilgilenen cerrahlara yönlendirilmesi kanunlar ile desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk cerrahisi, bilgi, tutum, davranış


Knowledge, behaviour and attitude of parents on pediatric surgical practice in our region

Nergül Çördük, Akıle Sarıoğlu-Büke, Bircan Savran, Özgür Sevinç
Pamukkale University School Of Medicine, Department Of Pediatric Surgery, Department Of Public Health, Denizli, Turkey

OBJECTIVE: This study was planned to evaluate the knowledge of parents about pediatric surgery and the behaviour and attitude of bringing their children to pediatric surgeons in our city.
METHODS: A cross-sectional descriptive study was performed on the parents of 1680 children (813 boys and 867 girls), a sampling representative of the parents of 12 years old children of our city. A questionnaire was prepared including questions about some socio-demographic parameters and knowledge of parents about pediatric surgical practice; and behaviour and attitude of taking their children to pediatric surgeons in our city. Among parents of 1680 children 1356 (80.7%) responded the questionnaire.
RESULTS: About 31.7 % of the respondents said that they did not know a specialty called pediatric surgery. Only 1.7 % of the respondents answered the question on pediatric surgical field of practice correctly. 28.8 % of the parents answered the age group of pediatric surgical practice correctly. Statistical analyses revealed that the educational level of the parents and monthly income were positively related with their knowledge about pediatric surgery (p<0.05). 26.8 % of the parents said that a pediatric surgeon treated their children. Most of the children were directed to the pediatric surgery by pediatricians (42.4 %) and general practitioners (23.2 %). Twenty-one per cent of parents declared that even if there is an advanced pediatric surgical centre in their city, they prefer to transmit their children to one of the three big cities of the country for treatment.
CONCLUSION: In this study we found out that parents in our region know little about pediatric surgery. It is necessary for the pediatric surgeons to introduce themselves to public, to explain people that pediatric surgeons are specifically and sophisticatedly trained to treat the surgical diseases of children. All children should be referred to pediatric surgeons or surgeons dealing only with children for their surgical diseases and this procedure should be supported by law and regulations.

Keywords: Pediatric surgery, knowledge, behaviour, attitude


Nergül Çördük, Akıle Sarıoğlu-Büke, Bircan Savran, Özgür Sevinç. Knowledge, behaviour and attitude of parents on pediatric surgical practice in our region. . 2012; 26(2): 20-25

Sorumlu Yazar: Nergül Çördük, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (36 kere görüntülendi)
 (951 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale