TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
0-1 Yaş Arasında Ankiloglossi Tedavisinde Frenotominin Etkinliği []
. 2021; 35(1): 14-20 | DOI: 10.5222/JTAPS.2021.37530  

0-1 Yaş Arasında Ankiloglossi Tedavisinde Frenotominin Etkinliği

Fatih Akova
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yaşamın ilk yılında teşhis ve tedavi edilen ankiloglossi (dil bağı) olgularında Frenotomi tekniğinin sonuçlarını sunulmasıdır. Hastalar tek bir cerrah tarafından opere edilmiştir.
Yöntem: Bu çalışma 2016-2020 yılları arasında Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde opere edilen ankiloglossi olguları geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastalar klinik yakınma, yaş, ankiloglossinin tipi, uygulanan cerrahi teknik, endikasyon ve sonuçları bakımından değerlendirildi.
Bulgular: 0-1 yaş arasında 47’si erkek (%84), 9’u kız (%16) 56 hastaya frenotomi işlemi yapıldı. Ortalama yaş: 93 gün (1-360 gün) idi. Hastalar yaşlarına göre 1-90 gün arasında olanlar Grup 1 (n: 40) ve 90-360 gün arasında olanlar Grup 2 (n: 16) olarak 2 gruba ayrılmıştır. Hastalar emmede güçlük, dilini dışarıya çıkaramama, biberonla beslenme, meme ucunda ağrı ve memeyi kavrayamama yakınmaları ile başvurmuşlardır. Grup 1’deki hiçbir hastada kanama için ek girişim gerekmemiştir, Grup 2’de n: 12 (%75) hastaya da bipolar koter ile kanama kontrolü yapılmıştır. Takipte bütün hastaların emme ile ilgili ve meme başını kavrama yakınmasında belirgin olarak düzelme olmuştur. Meme başı ağrısı olan 25 hastanın 15’inde düzelme olmuştur. Dilini dışarıya çıkaramama yakınması olan hastaların Grup 1’deki 2’sinde kısmi düzelme olmuştur ve bu hastalar nüks olgu olarak kabul edilmiştir. Hiçbir hastada enfeksiyon, kanama ya da dil altı tükrük bezi kanalında sorun yaşanmamıştır.
Sonuç: Frenotomi kolay ve komplikasyonu az olarak belirtilebilecek bir uygulamadır. Üç aydan daha büyük bebeklerde kanama kontrolü için ek uygulama gerekebilir. Nüks olasılığının frenilumun tipine, uygulama şekline, kalınlığına göre olabileceği ve Frenotominin yeterli olamayabileceği düşünülmelidir. Frenotominin emme fonksiyonunda düzelme, meme başında ağrı yakınmasında belirgin iyileşmeye sağlayarak anne bebek bağlanmasına katkısı olabilir. Frenotominin bebek ve anne üzerine etkilerini belirlemek için daha yüksek metodolojik karakterde randomize kontrollü çalışmalar gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Dil frenilumu, frenotomi, emzirme


Effectiveness of Frenotomy in Ankyloglossia Treatment Between 0-1 Years Old

Fatih Akova
Department of Pediatric Surgery, Biruni University School of Medicine, İstanbul, Turkey

Objective: The aim of this study is to present the frenotomy technique in cases of ankyloglossia (tongue-tie), which is diagnosed and treated in the first year of life. Patients were operated by a single surgeon.
Method: Cases of ankyloglossia operated at Biruni University Faculty of Medicine Hospital Pediatric Surgery Clinic Between 2016-2020 were evaluated retrospectively in terms of clinical complaints, age, type of ankyloglossia, surgical technique, indications and results of surgery.
Results: Frenotomy was performed in 56 patients including 47 boys (84%) and 9 girls (16%), between the ages of 0-1. Average age of the patients was 93 days (1-360). Patients were divided into two groups as Group 1 (n: 40: 0-90 days old) and Group 2 (n: 16: 90-360 days old). Patients were admitted with complaints of having difficulty in sucking the mother’s breast, not being able to take their tongue out, feeding with a bottle, pain at the nipple and not being able to grasp the breast. No additional intervention was required for bleeding in Group 1, and in 12 (75%) patients in Group 2 bleeding control was achieved using bipolar cautery. During follow-up, significant improvement was obtained in all patients who had difficulty in sucking and gripping the nipple. Improvement was observed in 15 of 25 patients with nipple pain.
Conclusion: Frenotomy is an easily applied surgical procedure with minimal complications. Additional application may be required for bleeding control in infants older than 3 months. It should be considered that the probability of recurrence may depend on the type, intervention used and thickness of the frenulum, and phrenotomy may not be sufficient. The improvement in breast feeding function of Frenotomy may provide a significant improvement in the complaints of nipple pain, and may contribute to the emotional attachment between the mother and her baby. Randomized controlled trials are required to determine the effects of phrenotomy.

Keywords: Tongue-tie, frenotomy, breastfeeding


Fatih Akova. Effectiveness of Frenotomy in Ankyloglossia Treatment Between 0-1 Years Old. . 2021; 35(1): 14-20

Sorumlu Yazar: Fatih Akova, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (31 kere görüntülendi)
 (216 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale