TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
İnternet’teki Türkçe ağ sayfalar›nda bulunan çocuk cerrahisi bilgilerinin değerlendirilmesi []
. 2004; 18(2): 72-76

İnternet’teki Türkçe ağ sayfalar›nda bulunan çocuk cerrahisi bilgilerinin değerlendirilmesi

Haluk Ceylan
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep

GİRİŞ ve AMAÇ: Tıbbi bilgilerin yanlış ve yetersiz olarak sunulduğu ağ siteleri, çocuklarının sağlık sorunlarıyla ilgili bilgi edinmeye çalışan aileler için önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Bu çalışmada, çocuğun cerrahi hastalıklarıyla ilgili Türkçe ağ sayfalarının özellikleri ve aileye yönelik sunulan tıbbi bilgilerin kalitesi araştırıldı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: İnternet üzerinde yer alan, ikisi Türkiye kökenli toplam 7 arama motoruna (Altavista, Google, Yahoo, Lycos, Excite, Arabul ve Netbul), çocuk cerrahisi pratiğinde sık karşılaşılan hastalık adları (“kasık fıtığı”, “inmemiş testis”, “apandisit”, “hipospadias”) anahtar sözcük olarak girildi ve ilgili ağ sayfalarının İnternet adreslerine ulaşıldı. Çocuk cerrahisi ile ilgili bilgi sunan ağ sayfalarının özellik ve içerikleri incelendi. Anne ve babalara yönelik hazırlanmış olan ağ sayfalarında sunulan bilgiler, klasik bir çocuk cerrahisi kitabında yer alan bilgilerle karşılaştırıldı.

BULGULAR: Bulunan 429 farklı ağ adresinin 378’inde (% 88) bir ağ sayfasına ulaşıldı. Ulaşılan ağ sayfalarının 78’inin (% 20.6) anne-babaya yönelik bilgiler içerdiği ancak bunların 40’ının (% 51.2) hastalıklarla ilgili yanlış veya yetersiz bilgi içerdiği saptandı. Ağ sayfalarının 67’si (% 85.8) ticari amaçlı ya da kişiseldi ve bunların 5’inin sahibi amatör kişilerdi. Altı ağ sayfası (% 7.6) akademik kurumlar,
5 ağ sayfası (% 6.4) ise bir tabip odası tarafından hazırlanmıştı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuğun cerrahi hastalıkları ile ilgili aileye yönelik bilgi vermeyi amaçlayan Türkçe ağ sayfalarının yarıdan fazlası yanlış ya da eksik bilgiler içermektedir. Çocuk cerrahları ailelerin İnternet ortamında çocuklarının hastalıkları ile ilgili doğru bilgilere ulaşması için gerekli önlemleri almalıdır.

Anahtar Kelimeler: İnternet, Türkçe, Çocuk Cerrahisi, inmemiş testis, kasık fıtığı, apandisit, hipospadias


Evaluation of the pediatric surgery topics in the Turkish web pages on the Internet

Haluk Ceylan
Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Gaziantep

INTRODUCTION: The web pages offering misleading medical information have significant risks for the parents who want to obtain information on their child’s medical diagnosis on the Internet. In this study, the features of the Turkish web pages on the surgical diseases of children, and the quality of the medical information presented for the parents in these pages were evaluated.
METHODS: Turkish terms of the most frequent pediatric surgical diseases (“inguinal hernia”, “undescended testis”, “appendicitis”, “hypospadias”) were searched on the Internet using 7 search engines, of which 2 originate from Turkey (Altavista, Google, Yahoo, Lycos, Excite, Arabul and Netbul), and the addresses of the relevant web pages were retrieved. The features and the contents of the web pages, which presented information on pediatric surgery, were evaluated. The web pages, which offered medical information for the parents, were reviewed using the recommendations for the diseases outlined in a classic pediatric
surgery textbook.
RESULTS: A total of 378 (88 %) of the retrieved 429 unique web address were accessible. Seventy-eight (20.6 %) of the accessible web pages offered medical information for the parents, nonetheless, 40 (51.2 %) of these web pages included misleading or insufficient information on the diseases. Sixty-seven (85.8 %) out of 78 were commercial or personal web pages, of which 5 were owned by amateurs. Six (7.6 %) and 5 (6.4 %) web pages were constructed by an academic institution and by a medical association, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: More than half of the Turkish web pages, which aimed to give medical information to the parents on the children’s surgical diseases, contain misleading or insufficient information. Pediatric surgeons should assist to the parents who want to obtain medical information on their child’s problems from the Internet.

Keywords: Internet, Turkish, Pediatric Surgery, undescended testis, inguinal hernia, appendicitis, hypospadias


Haluk Ceylan. Evaluation of the pediatric surgery topics in the Turkish web pages on the Internet. . 2004; 18(2): 72-76

Sorumlu Yazar: Haluk Ceylan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (612 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale