TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Morgagni hernisi: Bir çocuk cerrahisi kliniği deneyimi []
. 2007; 21(3): 139-143

Morgagni hernisi: Bir çocuk cerrahisi kliniği deneyimi

Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Murat Mutuş, A. Nadir Tosyalı, Varol Şehiraltı, Kaan Maşrabacı, Hamit Okur
Sb Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Istanbul

AMAÇ: Morgagni Hernisi ender görülen doğumsal bir diyafragma hernisidir. Sıklığının tüm diyafragma hernileri içinde % 5’ten az olduğu ve çocuklarda daha ender bir tanı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle konuyla ilgili yayın sayısı sınırlıdır. Bu çalışmada bir çocuk cerrahisi kliniğinin Morgagni hernileri ile ilgili deneyimi derlenmiştir.
YÖNTEMLER: 1996-2006 yılları arasında ameliyat edilen 8 olgunun ameliyat notları ve dosya kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların başvuru yakınmaları, tanı yöntemleri, eşlik eden anomaliler, ameliyat bulguları ve ameliyat sonrası izlemleri değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların ortanca başvuru yaşı 24 (4 ay-8 yıl) aydı. 6 (%75) hasta erkek ve 2 (% 25) hasta kızdı. Tanıya götüren yakınmalar 7 olguda sık nefes alma, geçirilmiş akciğer enfeksiyonu ve/veya kusma idi. Yakınmasız 1 olguda başka nedenle çekilen düz radyografi ile şüphelenilmişti. 3 (% 38) olguda Down Sendromu eşlik etmekteydi. Tüm olgularda öncelikli olarak düz akciğer radyografileri çekilmişti. Bunu takiben, yine tüm olgularda üst veya alt sindirim sistemi kontrastlı görüntülemesi ile bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleme yöntemlerinden en az birisi çalışılmıştı. Tüm olgular transabdominal yolla ameliyat edildi. Defekt 5 (% 62.5) olguda sağda, 1 (% 12.5) olguda solda ve 2 (% 25) olguda çift taraflıydı. Tüm olgularda kese çıkarılarak primer onarım yapıldı. Erken ameliyat sonrası komplikasyon veya mortalite görülmedi. Olguların ortanca izlem süresi 7,5 (9 ay-8 yıl) yıldır. Geç nüks görülmemiştir.
SONUÇ: Morgagni Hernisi özellikle çocuklarda subakut solunum yolu bulgularıyla seyreder. Down Sendromu birlikteliği sıktır. Tanıda düz radyografilere ek olarak, BT ya-rarlı bir görüntüleme yöntemidir. Hastalık asemptomatik bile seyretse, tanı konduğunda cerrahi girişim yapılması uygundur. Transabdominal yol özellikle çift taraflı hernilerin onarımında tartışmasız üstünlüğe sahiptir. Cerrahi onarımın kısa ve uzun dönem sonuçları yüz güldürücüdür.

Anahtar Kelimeler: Morgagni, diyafragma, herni, çocuk


Hernia of Morgagni: experience of a pediatric surgical clinic

Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Murat Mutuş, A. Nadir Tosyalı, Varol Şehiraltı, Kaan Maşrabacı, Hamit Okur
Goztepe Education And Research Hospital Pediatric Surgery Clinic

OBJECTIVE: Hernia of Morgagni is a rare form of congenital diaphragmatic hernia. The incidence is less than 5 % of all diaphragmatic hernias. It is more rarely diagnosed in children. Therefore, the reports on this type of defect are scarce. This report gathers the relevant experience of a pediatric surgical clinic.
METHODS: The operative logs and file records of 8 cases operated on between the years 1996 and 2006 are inevstigated. The presenting complaints, diagnostic investigations, associated anomalies, operative findings and postoperative follow up are recorded.
RESULTS: The median age at presentation was 24 months (4 months-8 years). There were 6 (75 %) males and 2 (25 %) females. The presenting complaints were tachypnea, respiratory tract infection and/or vomiting in 7 patients. There was 1 asymptomatic case that was suspected by a plain radiography taken for an unrelevant indication. Associated Down’s Syndrome was detected in 3 (38 %) cases. The initial diagnostic investigation was plain thoracic radiographies. These were followed at least by one of upper and/or lower gastrointestinal tract contrast studies and computerized tomography (CT) investigation. Transabdominal operative route was preferred in all cases. The defect was right-sided in 5 (62.5 %) patients, left-sided in 1 (12.5 %) and bilateral in 2 (25 %). Primary repair followed the removal of the sac in all cases. There was no early postoperative complications or mortality. The median follow up period is 7.5 years (9 months-8 years). No late recurrence occured.
CONCLUSION: Hernia of Morgagni usually presents with subacute airway symptoms in children. Down’s Syndrome association has a high incidence. Direct radiographies as well as CT scanning are helpful in diagnosis. Even in asymtomatic cases, surgery is indicated after diagnosis. Transabdominal route is especially superior in surgical repair of bilateral cases. Both short- and long-term results of surgery are satisfactory.

Keywords: Morgagni, diaphragm, hernia, child


Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Murat Mutuş, A. Nadir Tosyalı, Varol Şehiraltı, Kaan Maşrabacı, Hamit Okur. Hernia of Morgagni: experience of a pediatric surgical clinic. . 2007; 21(3): 139-143

Sorumlu Yazar: Çiğdem Ulukaya Durakbaşa


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (2196 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale