TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 1  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Düşük doğum tartılı yenidoğanlarda nedeni belirsiz yerel bağırsak delinmesi []
. 2003; 17(3): 128-130

Düşük doğum tartılı yenidoğanlarda nedeni belirsiz yerel bağırsak delinmesi

Ahmet Kazez1, Hayrettin Yekeler2, Mehmet Turgut3, Sami Apak1, Ergun Parmaksız1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, kliniğimizde bağırsak delinmesi tanısı ile ameliyat edilen olgulardan nedeni belirsiz yerel bağırsak delinmesi tanısı konan yenidoğanlar değerlendirilerek olayın olası nedenleri ve tedavisi gözden geçirildi.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 1997-2001 yılları arasında bağırsak delinmesi nedeniyle ameliyat edilen ve nedeni belirsiz yerel bağırsak delinmesi tanısı konan olguların kayıtları ve doku örnekleri geriye dönük olarak incelendi.

BULGULAR: Ortalama ağırlıkları 1230 g (900-1750 g) olan olgularda, bilinen neonatal delinme nedenlerinden hiçbiri yoktu. Delinmelerin 4’ü ileumun mezenterin karşısındaki yüzünde, biri kalın bağırsağın dalak kıvrımında idi. Primer ağızlaştırma yapılan olgular komplikasyonsuz taburcu edildiler. Histolojik inceleme iki ileum delinmesi olgusunda delinme alanında kas tabakalarında belirgin incelme gösterdi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Nedeni belirsiz yerel bağırsak delinmesi olgularında ölüm oranının düşük olması, patolojinin yerel etkiler ile oluştuğunu destekler. Bu olgularda primer ağızlaştırma, enterostomiye yeğlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Yerel bağırsak delinmesi, düşük doğum tartılı yenidoğan


Idiopathic focal intestinal perforation in low birth weight neonates

Ahmet Kazez1, Hayrettin Yekeler2, Mehmet Turgut3, Sami Apak1, Ergun Parmaksız1
1Fırat University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Elazığ
2Fırat University Faculty of Medicine, Pathology Department, Elazığ
3Fırat University Faculty of Medicine, Department of Child Health and Diseases, Elazığ

INTRODUCTION: In this retrospective study, the patients with idiopathic focal intestinal perforation (IFIP), which was operated for intestinal perforation in our clinic, were reported, and the etiology and treatment of IFIP was reviewed.
METHODS: The records and pathological samples of patients who were operated for intestinal perforation and diagnosed as IFIP between 1997 and 2001 in our clinics were reviewed retrospectively.
RESULTS: None of the known causes for neonatal intestinal perforation was present in the patients whose average weight was 1230 g (900-1750 g). Four of the perforations were in the antimesenteric side of the ileum and one at the splenic flexura of the colon. The patients were treated with primary anastomosis and discharged without any complication. The histopathological examinations revealed significant thinning in the muscular layer at the ileal perforations in two cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The low mortality in IFIP patients’ supports that the pathology is caused by local events. Primary anastomosis can be preffered to enterostomy in IFIP cases.

Keywords: Focal intestinal perforation, low-birth-weight neonate


Ahmet Kazez, Hayrettin Yekeler, Mehmet Turgut, Sami Apak, Ergun Parmaksız. Idiopathic focal intestinal perforation in low birth weight neonates. . 2003; 17(3): 128-130

Sorumlu Yazar: Ahmet Kazez, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (493 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale