TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Disgerminomlu hastada genetik incelemenin önemi []
. 2010; 24(1): 51-53

Disgerminomlu hastada genetik incelemenin önemi

Gülşen Ekingen1, Gülcan Çetin3, Kıvılcım Karaoğlu1, Burak Erkuş1, Bahar Müezzeinoğlu2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ad, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Patoloji Ad, Kocaeli
3Sakarya Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi, Adapazarı

Kötü huylu germ hücreli tümörlerin en sık görüleni disgeminom
olup tüm gem hücreli tümörlerin yaklaşık % 50’sinden
sorumludur. Her iki overde disgerminom nadirdir. Ve bu durum gonadal disgenezi ve Swyer sendromlu bireylerde görülür. Disgerminom olguların % 5’inde dişi görünümlü fakat 46 XY kromozom yapısı tespit edildiğinden, amenore
şikayeti olan ve disgerminom tespit edilen adolesanlara gen analizi yapılmalıdır. Ayrıca kromozom yapısı normal ise fertilite koruyucu cerrahi tercih edilmelidir.
Biz yazımızda, iki taraflı disgerminom saptanan iki hastada medikal ve cerrahi tedavide genetik incelemenin önemini tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Disgerminom, Swyer Sendromu, disgenetik gonad


The importance of genetic analysis in patient with dysgerminoma

Gülşen Ekingen1, Gülcan Çetin3, Kıvılcım Karaoğlu1, Burak Erkuş1, Bahar Müezzeinoğlu2
1Departments Of Pediatric Surgery, Faculty Of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli
2Departments Of Pathology, Faculty Of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli
3Sakarta Maternity And Children

cell tumor, accounting for 50% of the cases with germ cell tumors.
Bilateral ovarian dysgerminoma is very rare. However this condition is seen in individuals with gonadal dysgenesis and Swyer syndrome Since 5 % of dysgerminomas are discovered
in individuals with a female phenotype and 46 XY karyotype,
in adolescents with dysgerminomas and complaints of amenorrhea, karyotypic gene analysis should be done. In addition fertility sparing operative treatment should be preferred
when her chromosomal structure is normal.
We aimed to discuss the importance of genetic analysis in medical and surgical therapeutic approaches in two patients
with bilateral dysgerminomas

Keywords: Dysgerminoma, Swyer Syndrome, gonadal dysgenesis


Gülşen Ekingen, Gülcan Çetin, Kıvılcım Karaoğlu, Burak Erkuş, Bahar Müezzeinoğlu. The importance of genetic analysis in patient with dysgerminoma. . 2010; 24(1): 51-53

Sorumlu Yazar: Gülşen Ekingen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (16 kere görüntülendi)
 (1751 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale