TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Mesane Ekstrofisi Tedavisinde Ortopedik Cerrahi Yaklaşımlar []
. 2021; 35(2): 78-85 | DOI: 10.5222/JTAPS.2021.25986  

Mesane Ekstrofisi Tedavisinde Ortopedik Cerrahi Yaklaşımlar

R. Özgür Özer
Özel Bayındır Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Ankara

Mesane ekstrofisi ürogenital ve kas iskelet sistemlerini etkileyen embriyolojik bir malformasyondur. Cerrahi dışı tedavinin olası olmadığı bu ender sorun ortopedik cerrahi girişimlerin yardımıyla kolaylaştırılan ürogenital rekonstrüksüyonlarla tedavi edilir. Bu rekonstrüksüyonlar tek basamakta ya da yıllar içerisinde uygulanan basamaklı cerrahiler ile gerçekleştirilir. Tedavide amaç mesanenin ve karın duvarının kapatılarak zaman içinde idrar kontinansının sağlanması, böbrek fonksiyonlarının korunması ve genital organların kozmetik ve fonksiyonel rekonstrüksiyonudur.
Ortopedik cerrahi pubik kolların yaklaştırılarak karın duvarı ve mesane kapatılırken oluşan gerginliğin azaltılması ve böylece yapılan kapatma işleminin dayanıklılığının arttırılması ve yinelenmesinin engellenmesi amacıyla yapılmaktadır. Cerrahi girişimler sadece sütür materyalleri ve plak gibi değişik materyallerle pubik kolların birbirine yaklaştırılması ya da posterior iliak, anterior pelvik (pubik), anterior diagonal iliak, anterior horizontal iliak osteotomiler ve posterior pelvik rezeksiyon osteotomileri gibi farklı osteotomi tiplerinin uygulanması şeklindedir. Ortopedik cerrahi planlanırken hastanın yaşı, pubik ayrılma miktarı ve hastanın bu amaçla daha önce geçirmiş olduğu operasyonlar göz önünde bulundurulmalıdır. Doğum sonrası ilk 72 saat içinde opere edilen hastalarda pelvik osteotomi uygulamasına gerek olmadan pubik kollar yaklaştırılabilirken, 2 yaşından büyük, ileri derecede pubik ayrılması, eşlik eden kloakal ekstrofisi ve başarısız operasyon öyküsü olan çocuklarda osteotomi uygulaması gerekmektedir. Özellikle bu hastalarda anterior ve posterior iliak osteotomileri kombine etme gerekliliği de olabileceğinden, cerrahi ekip farklı osteotomi tiplerini uygulayabilecek bilgiye ve deneyime sahip olmalıdır.
Multidisipliner ortak yaklaşımlarla gerçekleştirilen cerrahi tedaviler ile çok daha başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: mesane ekstrofisi, pelvik osteotomi, pubik ayrılma


Orthopaedic Management of Bladder Exstrophy

R. Özgür Özer
Department of Orthopaedics and Traumatology, Bayindir Hospital, Ankara, Turkey

Bladder exstrophy is an embryologic malformation that affects urogenital and skeletal systems. Non-operative treatment of this rare problem is impossible. Urogenital reconstructions can be facilitated by orthopedic procedures. These reconstructions can be performed in a single stage as a complete repair or multi-stage approaches. The goal of the treatment is closure of the bladder and abdominal wall for the achievement of continence, preservation of renal functions, and cosmetic and functional reconstruction of genital organs.
Orthopedic procedures are performed to decrease the tension that complicates the bladder and abdominal wall closure by approximating the pubic rami to achieve a secure closure and a low recurrence rate. Surgical interventions consist of the approximation of the pubic rami with different materials such as suture materials and plaque or the application of different osteotomy types such as posterior iliac, anterior pelvic (pubic), diagonal iliac, horizontal iliac and posterior pelvic resection osteotomies. The age of the patient, the amount of pubic diastasis and history of previous operations that the patient has undergone should be considered during the operation planning. Pubic rami can be approximated without performing pelvic osteotomy in patients who are operated within the first 72 hours after birth. But, osteotomy is required in children older than 2 years of age with severe pubic diastasis, concomitant cloacal exstrophy and unsuccessful operation history. The surgical team should have enough knowledge and experience to perform different osteotomy types in case of need to combine anterior and posterior iliac osteotomies.
With these multidisciplinary approaches, much more successful outcomes could be achieved.

Keywords: bladder exstrophy, pelvic osteotomy, pubic diastasis


R. Özgür Özer. Orthopaedic Management of Bladder Exstrophy. . 2021; 35(2): 78-85

Sorumlu Yazar: R. Özgür Özer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (33 kere görüntülendi)
 (38 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale