TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Çocuklarda hemoroide yaklaşım: Hastalarımızın retrospektif olarak değerlendirilmesi []
. 2020; 34(1): 9-13 | DOI: doi: 10.5222/JTAPS.2020.24381  

Çocuklarda hemoroide yaklaşım: Hastalarımızın retrospektif olarak değerlendirilmesi

Fatma Sarac
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemoroidler çocukluk yaş grubunda nadir görülür. Adolesan dönemde görülme sıklığı daha yüksektir. En sık görülen şikayet, kanama, şişlik ve ağrıdır. İnternal, eksternal ve mikst tip hemoroid olmak üzere üçe ayrılır. Özellikle eksternal tromboze hemoroidler oldukça ağrılıdır. Erken evrelerde tedavi konservatif iken, ileri evre ve medikal tedaviye yanıtsız vakalarda cerrahi tedavi uygulanır. Biz çocuk cerrahisi polikliniğimize hemoroid şikayeti ile başvuran ve tedavi düzenlenen hastalarımızı burada paylaştık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2017 Ocak ve 2019 Ocak tarihleri arasında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi polikliniğine, ‘’basur’’um var veya ‘’ makatımda şişlik var’’ şikayeti ile başvuran ve muayene sonucunda hemoroid tanısı konulan, yaşları 5-17 arasında (ort.14,78) 38 hasta geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Hastaların 24’ü erkek (% 63 ), 14’ü kız (% 37) idi. 23 hastada internal hemoroid, 10 hastada tromboze olmak üzere 15 hastada eksternal hemoroid mevcuttu. 6 hastada anal fissür de eşlik etmekteydi. Hastaların tümüne, oturma banyosu ve lokal tedavi uygulanıp, diyet önerilerinde bulunuldu. Tüm hastalar 3-6 ay arası takip edildi. 4 hasta dışındaki tüm hastalarda hem şikayetler hem de bulgular geriledi. Şikayetleri gerileyen ancak bulguları devam eden 4 hastanın takibine ise halen devam edilmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemoroid sadece erişkinlerde görülen bir hastalık değildir. Özellikle adolesan döneminde olmak üzere, çocukluk çağında da görülebilir. Çocuklarda nadiren cerrahi girişim gerektirir. Bizim hastalarımızın tamamı konservatif tedavi ile iyileşti. Çocuk yaş grubunda görülen hemoroidlerin iyi bir konservatif yönetimle, cerrahi girişime gerek kalmadan, tedavi edilebileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, hemoroid, tedavi


Hemorrhoid approach in children: Retrospective evaluation of our patients

Fatma Sarac
Haseki Research and Education Hospital

INTRODUCTION: Hemorrhoids are rare in the pediatric age group, although the incidence is higher in adolescence. There are three types of hemorrhoid – internal, external and mixed. Conservative treatment is applied in the early stages, and surgical treatment at advanced stages or in cases that do not respond to medical treatment. We describe our cases presenting to the pediatric surgery polyclinic due to hemorrhoids and the treatments applied.
METHODS: Thirty-eight patients aged 5-17 years (mean 14.87) presenting to the Health Sciences University, Haseki Training and Research Hospital Pediatric Surgery Polyclinic between January 2017 and January 2019 and describing ‘hemorrhoids’ or ‘a swelling in my anus’ were examined retrospectively.
RESULTS: Twenty-four patients (63%) were boys and 14 (37%) were girls. Internal hemorrhoid was present in 23 patients, and external hemorrhoid (thrombosed in 10) in 15 patients. Accompanying anal fissure was present in six patients. Sitz bath and local treatment were applied in all cases, and dietary advice was given. All patients were followed-up for 3-6 months. Both symptoms and findings improved in all but four patients. The four patients whose symptoms improved but whose findings persisted are still being followed-up.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Hemorrhoids are not a disease unique to adults. They can also be seen in childhood, particularly in adolescence. Surgical intervention is rarely required in children. All our patients improved with conservative treatment. We think that hemorrhoids in the pediatric age group can be treated with a good conservative method without the need for surgical intervention.

Keywords: Child, hemorrhoids, treatment


Fatma Sarac. Hemorrhoid approach in children: Retrospective evaluation of our patients. . 2020; 34(1): 9-13

Sorumlu Yazar: Fatma Sarac, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (21 kere görüntülendi)
 (1408 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale