TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Konjenital Abdominal Bantlara Bağlı İntestinal Obstrüksiyon Gelişen Pediatrik Olguların Analizi. Tek Merkez Deneyimi []
. 2019; 33(3): 112-117 | DOI: 10.5222/JTAPS.2019.24119  

Konjenital Abdominal Bantlara Bağlı İntestinal Obstrüksiyon Gelişen Pediatrik Olguların Analizi. Tek Merkez Deneyimi

Ahmet Atıcı, Mehmet Emin Çelikkaya, Bülent Akçora
Mustafa Kemal Universitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, 31124, Antakya, Hatay, Turkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Daha önce batın operasyonu geçirmemiş hastalarda ladd bantları ve omfolomezenterik kanal artığı (OMKA) gibi konjenital bantlara bağlı intestinal obstrüksyonlar bilinmektedir. Atipik konjenital bantlar (AKB) ise, çocuklarda bağırsak tıkanıklığının son derece nadir nedenlerindendir. Bu çalışmada nadir görülen pediatrik konjenital abdominal bant hastalarımızın geriye dönük olarak incelenmesi ve tek merkez sonuçlarının paylaşılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2004 - Kasım 2018 yılları arasında ileus nedeniyle ameliyat edilen 204 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Çalışmaya daha önceden operasyon öyküsü olmayan ve konjenital abdominal bant nedeniyle ameliyat edilen n=17 hasta dahil edildi.
BULGULAR: Hastaların 10’u erkek, 7’si kız idi. Yaş ortalaması 3,2 yıl ( 0,1-15) olarak bulundu. Hastaların % 53’nde (n=9) malrotasyona bağlı ladd bantları, % 29’ında (n=5) OMKA bağlı bantlar ve % 18’inde (n=3) AKB vardı. Tedavide OMKA bağlı hastaların %60’na (n=3) bağırsak rezeksyonu gerekirken (30-40-65 cm), ladd bantlarına ve AKB bağlı hastaların hepsinde bant eksizyonu yeterli oldu, hiçbir hastaya bağırsak rezeksyonu gerekmedi. Hastaların tamamı şifa ile taburcu edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pediatrik konjenital bantlar farklı etiyolojilere sahip hastalıkları içerir. Daha önceden batın ameliyatı olmamış ve ileus tablosuyla gelen bir hastada ayırıcı tanıda malrotasyona bağlı ladd bantları ve OMKA ile birlikte AKB’ninde akılda bulundurulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik konjenital abdominal bantlar, intestinal obstrüksiyon, çocuklar


Analysis of Cases with Intestinal Obstruction Due to Pediatric Congenital Abdominal Bands. Single Center Experience

Ahmet Atıcı, Mehmet Emin Çelikkaya, Bülent Akçora
Mustafa Kemal University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, 31124, Antakya, Hatay, Turkey

INTRODUCTION: Intestinal obstruction due to congenital bands such as ladd bands and ompholomesenteric duct remnant ( OMDR) is known in patients who have not previously undergone abdominal surgery. However, atypical congenital bands (ACB) are extremely rare causes of bowel obstruction. In this study, we aimed to examine the rare pediatric congenital abdominal band cases and to share the results of a single center experience
METHODS: Medical records of 204 patients who operated for ileus between July 2004 and November 2018 were retrospectively reviewed. The study included n = 17 patients who were operated for congenital abdominal band and had no previous abdominal surgery.
RESULTS: Ten patients were male and n=7 were female. The mean age was found to be 3,2 years (0,1-15). 53% (n = 9) of the patients had Ladd bands due to malrotation, 29% (n = 5) had OMDR and 18% (n = 3) had ACB. In the treatment, 60% (n = 3) of patients with OMDR required bowel resection (30-40-65 cm). Band excision was sufficient in all of the ladd bands and ACB patients, and no bowel resection was required. All patients were discharged with full recovery.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pediatric congenital bands contain a spectrum of diseases with different etiologies. In the differential diagnosis for ileus patiens who had no abdominal surgery, ACB should be kept in mind with ladd bands and OMDR.

Keywords: Pediatric congenital abdominal bands, intestinal obstruction, children


Ahmet Atıcı, Mehmet Emin Çelikkaya, Bülent Akçora. Analysis of Cases with Intestinal Obstruction Due to Pediatric Congenital Abdominal Bands. Single Center Experience. . 2019; 33(3): 112-117

Sorumlu Yazar: Ahmet Atıcı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (30 kere görüntülendi)
 (723 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale