TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Epididim anomalileri ile inmemiş testis arasındaki ilişki nedir? Ender bir olgu, yeni bir tedavi yöntemi ve literatür incelemesi []
. 2012; 26(2): 84-88 | DOI: 10.5222/JTAPS.2012.084  

Epididim anomalileri ile inmemiş testis arasındaki ilişki nedir? Ender bir olgu, yeni bir tedavi yöntemi ve literatür incelemesi

Tuğba Acer
Başkent Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

İnmemiş testis hastalarında epididim ve vas deferensin anatomik bozuklukları sıktır. On yaşında bir erkek hastada yapılan eksplorasyonda testis ve testise yapışık epididim başı, normal damarsal yapılarıyla karın içinde bulunurken epididim gövde ve kuyruk kısımlarının vas deferensin ucunda olarak skrotuma indiği görülmüştür. Epididim başı ve gövdesi arasında anastomoz yapılmış, testis skrotuma indirilmiştir. Literatürdeki diğer yazıların da ışığında, bu vaka, inmemiş testis olgularının bir kısmının, gubernakulumun testis ve epididim yerine sadece epididime yapışması nedeniyle oluştuğunu düşündürmektedir. Ayrıca benzer vakalar ile karşılaşıldığında, kordun ucundaki yapının atrofik testis olmayabileceğinin altını çizerek testisin abdomen içinde aranmasını, üreme yapılarını korumak adına eksizyon yerine anastomoz yapılmasını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: İnmemiş testis, epididim anomalileri, cerrahi tedavi, testis.


What is the relationship between epididymal anomalies and cryptorchidism? A rare case, new treatment proposal and review of the literature

Tuğba Acer
Department Of Pediatric Surgery, Başkent University, Ankara

Anatomic alterations of the epididymis and vas deferens are frequent in cryptorchidism. During exploration in a 10-year-old boy, the testis with the head of the epididymis was found in the abdomen with its proper vascular supply, while the body and tail of the epididymis were located at the tip of the vas deferens, descended into the scrotum. Anastomosis of the two epididymal segments was done and orchiopexy was completed. In light of the guidance available in the related literature, our presented case supports the hypothesis that at least some cases of cryptorchidism are due to attachment of the gubernaculum solely to the epididymis. In the event of similar cases in the future, we emphasize that tissue found at the tip of the vas deferens may not necessarily be an atrophic testis. We suggest, therefore, that an intraabdominal search for the testis be done, and further, that anastomosis instead of excision should be performed in an effort to preserve these reproductive structures.

Keywords: cryptorchidism, epididymis abnormalities, surgical treatment, testis.


Tuğba Acer. What is the relationship between epididymal anomalies and cryptorchidism? A rare case, new treatment proposal and review of the literature. . 2012; 26(2): 84-88

Sorumlu Yazar: Tuğba Acer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (22 kere görüntülendi)
 (1234 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale