TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Korozif madde içimine bağlı mide çıkış tıkanıklığı gelişen çocuklarda cerrahi: Eskarektomi + antro-piloroplasti []
. 2007; 21(3): 124-128

Korozif madde içimine bağlı mide çıkış tıkanıklığı gelişen çocuklarda cerrahi: Eskarektomi + antro-piloroplasti

İrfan Kırıştıoğlu, Burak Tanır, Hasan Doğruyol
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa

AMAÇ: Koroziv alımına bağlı mide çıkış tıkanıklığı gelişen çocuklar; takip ve tedavi sonuçları ile geriye dönük olarak irdelendi.
YÖNTEMLER: Ortalama yaşları 4,7 olan 2-11 yaş arası 8 çocuk çalışmaya dahil edildi. Kız-erkek oranı 3: 5 idi. Olgular koroziv alımını takiben 2-4 hafta sonra ciddi pilorik ve antral darlık ile kliniğimize başvurdu. Nazogastrik dekompresyon ve total parenteral beslenme verilen 7 günün sonunda elektif oameliyat yapıldı. Cerrahi uygulanan tüm olgularda tama yakın mide çıkış tıkanıklığı mevcuttu.


BULGULAR: Tüm olgular mukozal eskarektomiyi takiben mukozal piloro-antroduodenostomi ve antropiloroplasti ile güvenilir şekilde tedavi edildiler. Olgular ortalama postoperatif 4. gün oral beslendiler ve erken komplikasyona rastlanmadı. Postoperatif 6. ay uygulanan endoskopide 2 olguda gastritis saptandı.
SONUÇ: Mide çıkış tıkanıklığı koroziv alımını takiben erken dönemde oluşmakta, erken cerrahi tedavi ile morbidite ve mortalite azalmaktadır. Mukozal hasarlanmanın pilor ve antrumu içerip içermemesine göre cerrahi tedavinin tipi belirlenmektedir. Antrum ve pilorun canlılığını koruduğu orta dereceli mukozal hasarlanmanın bulunduğu kısmi tıkanıklıklarda basit antropiloroplasti uygulanabilir. Ancak, antrum veya pilorun arka duvarında mukozal fibrozis varsa basit antropiloroplasti zor olabilmektedir. Eğer işleme eskarektomi eklenirse erken gastrik drenaj mümkün olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Koroziv, eskarektomi, mide çıkış obstrüksiyonu, antropiloroplasti


Escharectomy plus antro-pyloroplasty for gastric outlet obstruction due to corrosive ingestion in children

İrfan Kırıştıoğlu, Burak Tanır, Hasan Doğruyol
Uludag University Medical Faculty Pediatric Surgery Clinic, Bursa

OBJECTIVE: A retrospective clinical study was performed to determine management and outcome of gastric outlet obstruction (GOO) caused by caustic ingestion in children.
METHODS: Eight children, mean aged 4.7 (2-11 years) with a female: male ratio of 3: 5, presented between 2 and 4 weeks after corrosive ingestion with severe pyloric and antral strictures. Elective surgery was performed in all cases after nasogastric aspiration and TPN administration for 7 days.
RESULTS: All required surgical intervention for near complete gastric outlet obstruction. All patients were treated with mucosal escharectomy and than mucosal pyloro-antroduodenostomy plus antro-pyloroplasty for incomplete gastric outlet obstruction can be done safely. There were no early complication in all patients and fed by orally postop day 4. Length of hospital stay was 5 days. On the follow up, two of the eight patients had gastritis on endoscopy, postop 6 th month.
CONCLUSION: Gastric outlet damage has occurred early after ingestion, and early surgical intervention has decreased the morbidity and mortality. The extent of the mucosal injury and involvement of the pylorus and antrum determined the type of surgical treatment. Antro-pyloroplasty for moderate mucosal injury associated with partially obstructed but still viable antrum and pylorus. But the patient has posterior wall of the antrum or pylorus which has mucosal fibrosis, simple antro-pyloroplasty can be difficult. If ‘escharectomy’ was added the procedure, early gastric drainage can be achived.

Keywords: Corrosive, escharectomy, gastric outlet obstruction, antropyloroplasty


İrfan Kırıştıoğlu, Burak Tanır, Hasan Doğruyol. Escharectomy plus antro-pyloroplasty for gastric outlet obstruction due to corrosive ingestion in children. . 2007; 21(3): 124-128

Sorumlu Yazar: İrfan Kırıştıoğlu


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (1350 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale