TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Kaudal regresyon sendromu: Olgu sunumu []
. 2001; 15(3): 134-136

Kaudal regresyon sendromu: Olgu sunumu

Güliz Ergün1, İbrahim Ulman1, Ahmet Çelik1, Coşkun Özcan1, Ali Avanoğlu1, Acun Gökdemir2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, İzmir

Kaudal regresyon sendromu sakral ve/veya lumbar omurganın kısmen veya tamamen yokluğuyla karekterize, nadir bir konjenital spinal anomalidir. Çoğu olguda üriner ve fekal inkontinans eşlik eder. Diğer sistemlerle ilgili ek anomaliler de vardır. Burada klinik ve radyografik bulguları kaudal regresyon sendromuyla uyumlu, idrar ve gaita inkontinansı olan yedi yaşındaki kız olgu sunulmaktadır. Ek olarak meningosel, unikorn uterus, sol over ve tuba yokluğu ve sol alt ekstremite yokluğunun olması, olguyu diğer kaudal regresyon olgularından ayırmaktadır. Sakral meningosel nedeniyle önce nöroşirurjikal girişim uygulanan olguya, Mitrofanoff ve Malone prosedürleri, sentetik yama ile karın duvarı rekonstrüksiyonu, dermal sinüs traktı eksizyonu uygulanmış ve tam kontinans sağlanmıştır. Bu hastalar nadir olması ve patolojinin pek çok sistemi ilgilendirmesi bakımından ilginç olup multidisipliner yaklaşımla tedavi edilmelidirler. Erken tanı ve tedavi üriner traktusta geri dönüşü olmayan hasarı önlemede anahtardır ve yaşam konforunu artırır.

Anahtar Kelimeler: Kaudal regresyon sendromu, üriner ve fekal inkontinans


Caudal regression syndrome: Case report

Güliz Ergün1, İbrahim Ulman1, Ahmet Çelik1, Coşkun Özcan1, Ali Avanoğlu1, Acun Gökdemir2
1Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İzmir
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Child Urology, Izmir

Caudal regression syndrome is a rare congenital spinal malformation that is characterized by partial or total absence of sacral and/or lumbar spine. Urinary and fecal incontinence coexist with most of the cases. Associated anomalies are also present with this syndrome. A seven years old female patient who had clinically and radiologically established caudal regression syndrome with urinary and fecal incontinence is presented. In addition, the presence of meningocele and unicorn uterus with the absence of left overy, tube and left lower limb distinguished this case from other types of caudal regression. Mitrofanoff and Malone procedures, reconstruction of the abdominal wall with synthetic material and excision of the dermal sinus tract were performed for the patient who had been previously operated for sacral meningocele, and complete continence was achieved. The rarity of the malformation and its associated anomalies involving multiple systems, makes this syndrome an intriguing situation, thus requiring multidisciplinary management. Early diagnosis and treatment is the key to prevent irreversible damage in the urinary tract and to improve the quality of life

Keywords: Caudal regression syndrome, urinary and fecal incontinence


Güliz Ergün, İbrahim Ulman, Ahmet Çelik, Coşkun Özcan, Ali Avanoğlu, Acun Gökdemir. Caudal regression syndrome: Case report. . 2001; 15(3): 134-136

Sorumlu Yazar: Güliz Ergün, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (717 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale