TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Çoğunluğun farkında olmadığı tehlike: Lokal anestezi komplikasyonları []
. 2018; 32(3): 103-107 | DOI: 10.5222/JTAPS.2018.103  

Çoğunluğun farkında olmadığı tehlike: Lokal anestezi komplikasyonları

Ahmet Burak Doğan1, Gözen Öksüz2, Ahmet Gökhan Güler1, Ali Erdal Karakaya3
1Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
3Özel Megapark Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, Çocuk Cerrahisi pratiğinde oldukça sık kullanılan lokal anesteziklerin neden olduğu komplikasyonların farkındalığı amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu (KAREK) onayı alındıktan sonra elektronik ortamda oluşturulan anket formunun katılımcılara ulaştırılması ile gerçekleştirilmiştir. Çoğunluğu Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi uzmanlarından oluşan katılımcılara, mesleki bilgileri ve demografik verileri yanında lokal anestezik kullanım pratikleri ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Elde edilen numerik veriler ortalama ± standart sapma, kategorik veriler ise sayısal değer ve yüzdeleri ile belirtilmiştir.
Bulgular: Anket çalışmamıza 84’ü (%84) Çocuk Cerrahisi uzmanı, 10’u (%10) Çocuk Ürolojisi uzmanı, 6’sı (%6) diğer branşlardan toplam 100 hekim katıldı. Lokal anestezikler içerisinde bupivakain 48 (%48) katılımcının ilk tercihi iken, lidokain 37 (%37), prilokain ise 11 (%11) katılımcının ilk tercihi olmuştur. En sık cilt altı (%92) ve topikal (%37) yolla kullanılan lokal anestezikleri, 23 (%23) hekim her gün, 44 (%44) hekim ise haftada en az iki kez kullandığını belirtmiştir. Sadece 35 (%35) katılımcı daha önce lokal anestezi toksisitesi (LAT) ile karşılaşmış. LAT için en sık uygun doz hesabı ve (%68) ve monitörizasyon (%53) ile önlem alındiğı belirtilirken, 72 (%72) katılımcı daha önce lipit tedavisini duymadıklarını belirtmişlerdir. İki katılımcı ise daha önce LAT nedeniyle lipit tedavisi uyguladıklarını belirtmiştir.
Sonuç: Lokal anestezinin sık olarak uygulandığı sahalarda bu konudaki gerekli önlemlerin alınması ve sağlık personelinin bu konuda eğitimi önem arz etmektedir. Çocuk Cerrahisi eğitiminde bu konunun daha etkili vurgulanması farkındalığı ciddi düzeyde arıtacaktır.

Anahtar Kelimeler: Lokal anestezi, toksisite, lipit tedavisi


The risk that many do not recognize: Complications of local anesthesia

Ahmet Burak Doğan1, Gözen Öksüz2, Ahmet Gökhan Güler1, Ali Erdal Karakaya3
1Sütçü İmam University School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Kahramanmaraş, Türkiye
2Sütçü İmam University School of Medicine Department of Anesthesiology and Reanimation, Kahramanmaraş, Türkiye
3Megapark Private Hospital Department of Pediatric Surgery, Kahramanmaraş, Türkiye

Aim: In this study, it was aimed to be aware of the complications caused by local anesthetics which are used frequently in the practice of Pediatric Surgery.
Material and Methods: This study was conducted with the electronically created questionnaire forms which were filled in by the surgeons using local anesthetics after Kahramanmaras Sütçü İmam University Medical Faculty Clinical Research Ethics Committee (KAREK) approval. Participants, most of whom were Pediatric Surgeon and Pediatric Urologist, were asked questions about local anesthetic practice as well as professional information and demographic data. The numerical data were expressed as a mean ± standard deviation, and categorical data were expressed as numerical values and percentages.
Results: A total of 100 physicians attended in our study, 84 (84%) Pediatric Surgeons, 10 (10%) Pediatric Urologists, and 6 (6%) others. Bupivacaine was the first choice of 48 (48%) participants. Lidocaine and prilocaine were the first choices of 37 (37%) and 11 (11%) participants, respectively. It was stated that local anesthetics were most commonly used subcutaneously (92%) and topical (37%). Twenty-three and 44 of the participants reported using local anesthetics daily and twice weekly, respectively. Only 35 (35%) participants had previous local anesthetic toxicity (LAT). The most common measure for LAT was indicated as appropriate dose calculation (68%) and monitoring (53%). Seventy-two (72%) of the participants stated that they had never heard of lipid therapy before. Two (2%) participants previously performed lipid therapy in case of LAT.
Conclusion: It is essential to take the essential measures in the locations where the local anesthesia is frequently applied and to educate the medical staff. The more effective emphasis on LAT in Pediatric Surgery training will significantly improve the awareness.

Keywords: Local anesthesia, toxicity, lipid rescue


Ahmet Burak Doğan, Gözen Öksüz, Ahmet Gökhan Güler, Ali Erdal Karakaya. The risk that many do not recognize: Complications of local anesthesia. . 2018; 32(3): 103-107

Sorumlu Yazar: Ahmet Burak Doğan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (22 kere görüntülendi)
 (3807 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale