TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Rektal tuşede patoloji saptanmayan rektal kanamalı olgularda bükülmez rektoskopi bükülebilir kolonoskopinin yerini tutabilir mi? []
. 2004; 18(2): 61-64

Rektal tuşede patoloji saptanmayan rektal kanamalı olgularda bükülmez rektoskopi bükülebilir kolonoskopinin yerini tutabilir mi?

Baran Tokar, Hüseyin İlhan
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Kırmızı, genellikle az miktarda ve ancak dışkıyı boyayacak kadar olan rektal kanamalarda, tuşe uzaklığında polip saptanamayan olgularda, ayrıcı tanıda bükülmez rektoskopinin yeterliliği bükülebilir kolonoskopi ile karşılaştırılarak değerlendirildi.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 1994-2002 yılları arasında rektal kanama yakınmasıyla getirilen 47 hasta alındı. Hastalar iki grup olarak öykü, muayene, grup I (n=24), 1999 yıllına kadar bükülmez rektoskopi, grup II (n=23) ise 1999-2002 arasında bükülebilir videokolonoskopi ile inceleme sonuçlarına göre değerlendirildi.

BULGULAR: Tuşe uzaklığında rektal polip grup I’de 11, grup II’de 7 hastada saptandı, bu hastalarda polipektomi yapıldı. Grup I de, bükülmez rektoskopi yapılan rektal kanamalı 13 hastadan yalnız birinde polip saptandı. Grup II’de ise bükülebilir videokolonoskopi ile yapılan 16 incelemede 6 hastada, tuşede saptanamamış, anüs-cilt sınırından 15-50 cm arasında değişen uzaklıklarda polip saptanarak polipektomi yapıldı. Ayrıca kanama nedeni olarak bir hastada nötropenik enterokolit, bir hastada hemangiomatöz lezyon, 2 hastada ise iç hemoroid saptandı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Rektal kanama öyküsü ile getirilen, kabızlık, enterit ve parazit gibi dahili değerlendirme gerektiren hastalıkların elenmesinden sonra, anüs çevresinde bir kanama odağı görülmeyen ve rektal tuşede patoloji saptanamayan hastalarda yapılacak bükülmez rektoskopinin gerek tanı gerek tedavi için bükülebilir kolonoskopinin yerini tutabilecek yeterlilikte olmadığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Juvenil polip, kolonoskopi, bükülmez rektoskopi, rektal kanama, çocuk


Can rigid rectoscopy substitute for flexible colonoscopy in patients who have rectal bleeding and no pathology determined by digital rectal examination?

Baran Tokar, Hüseyin İlhan
Osmangazi University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery, Eskişehir

INTRODUCTION: In this study, the efficacy of rigid rectoscopic examination compared to flexible colonoscopy for the differential diagnosis of the patients who had a bright-red, usually minimal rectal bleeding that smeared the surface of the stool and had no juvenile polyps determined by the rectal examination was evaluated.
METHODS: 47 patients admitted with rectal bleeding between 1994 -2002 were included in the study. The patients were evaluated in two groups: according to the history, physical examination and the investigation by rigid rectoscopy until 1999 in the first group (n=24), and flexible videocolonoscopy between 1999-2002 in the second group (n=23).
RESULTS: Digital rectal examination determined the juvenile polyp and transanal polypectomy was performed in 11 patients of the first, and 7 patients of the second group. The rigid rectoscopic examination was done in 13 patients with rectal bleeding in the first group, and the polyp was found only in one patient. In the second group, the flexible videocolonoscopy showed the polyp in 6 patients out of 16 examinations. These polyps were not determined by digital rectal examination and localized on the proximal rectum and
the upper parts within the distance of 15 to 50 cm from the anal verge. The polyps were cauterized and removed by snear. The other pathologies including neutropenic enterocolitis in one patient, hemangioma in another one and internal hemorrhoids in two other patients were also determined by colonoscopic examination.
DISCUSSION AND CONCLUSION: For rectal bleeding, following the detailed history received with the questions on constipation, enteritis and parasite in stool, rigid rectoscopic examination performed in patients who have no significant pathology found during the perianal inspection and digital rectal examination can not efficiently substitute for flexible colonoscopy in the diagnosis and the management.

Keywords: Juvenile polyp, colonoscopy, rigid rectoscopy, rectal bleeding, child


Baran Tokar, Hüseyin İlhan. Can rigid rectoscopy substitute for flexible colonoscopy in patients who have rectal bleeding and no pathology determined by digital rectal examination?. . 2004; 18(2): 61-64

Sorumlu Yazar: Baran Tokar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (870 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale