TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 1  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Çocuklarda minimal invaziv cerrahi ile piyeloplasti []
. 2016; 30(4): 289-295 | DOI: 10.5222/JTAPS.2016.289  

Çocuklarda minimal invaziv cerrahi ile piyeloplasti

Nizamettin Kılıç, Ahsen Karagözlü Akgül
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, Bursa

Çocuklarda üreteropelvik bileşke darlığı (UPD) tedavisinde açık cerrahi ile dismembered piyeloplasti en sık uygulanan yöntemdir. Minimal invaziv cerrahideki gelişmeler sayesinde erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da endoskopik üreteropelvik (UP) darlık tedavisi ve laparoskopik veya robotik piyeloplasti uygulaması her geçen gün daha popüler olmakta ve başarı ile uygulanmaktadır. Endoskopik endopiyelotomi çaprazlayan damarı olmayan veya nüks UPD gibi seçilmiş olgularda tercih edilmelidir. Laparoskopik ve robotik teknik trokar ve robot kollarını yerleştirdikten sonra aynıdır. Retroperitonoskopik veya transperitoneal yaklaşımla uygulanabilir. Minimal invaziv teknikler, daha kısa hastanede kalış süresi ve daha az postoperatif analjezi gereksinimi açısından açık cerrahiden avantajlıdır. Hasta yaşı, özellikle 3 aydan küçük hastalarda, kullanımını sınırlandırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Üreteropelvik bileşke darlığı, çocuk, minimal invaziv, laparoskopi, robotik


Minimally invasive techniques for pyeloplasty in pediatric patients

Nizamettin Kılıç, Ahsen Karagözlü Akgül
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, Bursa

Open dismembered pyeloplasty is the most commonly used procedure to treat ureteropelvic junction obstruction (UPJO) in children. Due to the developments in the minimally invasive technology, endoscopic treatment, laparoscopic and robotic pyeloplasty are becoming more popular every day, and being successfully used in the management of UPJO in children as is the case in adults. Endoscopic endopyelotomy should be preferred in selected cases such as children with reccurrent UPJO or those without crossing vessels. Laparoscopic and robotic techniques are comparable after placement of trocars, and robotic arms. It can be used via transperitoneal or retroperitoneoscopical routes. Minimally invasive techniques are advantageous with shorter hospitalization period and lower postoperative analgesic requirement relative to open procedure. The age of the patient, restricts its use especially in patients younger than 3 months.

Keywords: Ureteropelvic juction obstruction, child, minimally invasive, laparoscopy, robotic


Nizamettin Kılıç, Ahsen Karagözlü Akgül. Minimally invasive techniques for pyeloplasty in pediatric patients. . 2016; 30(4): 289-295

Sorumlu Yazar: Nizamettin Kılıç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (2 kere görüntülendi)
 (1267 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale