TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Erişkin yaş testis tümörlerinin inmemiş testisle ilişkisi üzerine bir çalışma []
. 2017; 31(2): 71-75 | DOI: 10.5222/JTAPS.2017.071  

Erişkin yaş testis tümörlerinin inmemiş testisle ilişkisi üzerine bir çalışma

Evin Büyükünal1, S.N. Cenk Büyükünal2
1İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul
2İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı geniş bir erişkin testis tümörü serisinde, inmemiş testis öyküsü ile ilgili sıklığın saptanması ve bazı pratik çıkarımların elde edilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif olarak dosta taramasına dayanan bu çalışmada büyük çoğunluğu erişkin yaş grubunda olan testis tümörlü hastalarda,inmemiş tesits öyküsü bulunup bulunmadığı araştırılmıştır.Bunun yanısıra orkidopeksi yaşı,testis ile ilgili ek sorunların bulunup bulunmadığı, hastanın testis tümörü gözlendiğindeki yaşı,testis tümörünün histopatolojisi, tümörün klinik evresi ve sağkalım oranları incelenmiştir.
BULGULAR: Yaşları 15 ile 70 arasında saptanan (median yaş: 27) 137 hasta incelenmiştir.Bu olguların 6 tanesinde inmemiş testis öyküsü belirlenmiştir.5 olgunun oldukça geç yaşlarda (7-25 yaş arası) orkidopeksi ameliyatı geçirdikleri belirlenmiştir.Altıncı olgu, 67 yaşına kadar inmemiş testis nedeni ile ilgili bir girişim uygulanmamış bir hasta idi. 137 olgu içinde inmemiş testis öyküsü olanlar %4.4 lük bir orandaydı.Tüm olgularda histopatoloji malin germ hücreli tümör olarak belirlenmişti. 5 olgunun tümü lokal hastalık bulgusu ile başvurmuştu. 67 yaşındaki,orkidopeksi uygulanmamış olgu ise sistemik hastalık bulgular ile baş vurmuştu(akciğer metastazı).İki olguda inmemiş testis öyküsüne ek olarak orşioepididimit ve doğumsal orşiomegali gibi bulgular da saptanmıştı.
Tüm olgularda etkili tedavi protokolleri ile olaysız sağkalım gerçekleşmiştir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçlarına göre,geç orkidopeksi gerçekleşen inmemiş testis olgularında ileri yaşlarda tümör gelişmesi olasılığı artmaktadır.Bununla beraber bu olasılığın %1-2 den fazla olmaması, orkidopeksi yapılan testisin skrotum içinde muayene ve izleminin kolay olabilmesi ve tümör gelişiminde sağkalım oranlarının yüksekliği nedeni ile prepubertal dönemde başvuran inmemiş testislere orkidopeksi uygulamak bir alternatif olarak düşünülebilir.Bununla beraber ileri yaşlara kadar yakın izlem uygulanması ve çocuğun ebeveyinlerinin ve kendisinin bu konunun önemi konusunda iyice aydınlatılmaları büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnmemiş testis, testisin habis tümörleri, germ hücreli tümörler, orkidopeksi


A study on the relationship between adult testicular tumors, and undescended testis

Evin Büyükünal1, S.N. Cenk Büyükünal2
1IU Cerrahpasa Medical Faculty Department of Internal Medicine, Department of Medical Oncology, İstanbul
2IU Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery, Department of Pediatric Urology, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study is to was to find out the incidence of undescended in adult testicular malignancies.
METHODS: This was a retrospective study.The records of patients with testicular malignancies were investigated.The history of undescended testis, age of the patient during orchiopexy,other co-existing testicular problems,the age of the patient during the diagnosis of testicular malignancy,histologic type of the tumor, clinical staging and survival rates were analyzed.
RESULTS: 137 patients aged between 15-70 (median age: 27) were evaluated.In 6 of them history of undescended testis was detected.The age of orchidopexy was between 7-25 in 5 of these 6 patients.One of them did not had any orchidopexy until the age of 67.All testicular malignancies occured in the orchidopexy side.In 2 of these 6, history of orchioepididimitis and congenital orchiomegaly was also noted.All 5 patients were presented with local disease. The patient who did not have any orchiopexy until the age of 67 was presented with systemic metastasis (lung metastasis).Histopathologic diagnosis was malignant germ cell tumor for all 6 patients. All six patients survived without any evidence of disease.
DISCUSSION AND CONCLUSION: All 6 patients had a history of late orchiopexy.There was no patient with testicular tumor who was operated under the age of 7.According to the results of this study a close relation was seen (4.4%)among undescended testes,late orchidopexy and adult testicular malignancies.Since all 6 of them survived with effective therapeutic regimens, and since the risk tumor development is not higher than 1-2 perçcent; to perform orchidopexy in pre- puberty ages for late –admitted boys can be a therapeutic option.However close follow-up with urologic exams untill 3-4 decades is mandatory.
On the other hand, performance of orchidopexy in early ages,not later than 2 years of age, seems to be the gold standard for these children.

Keywords: Undescended testis, testicular malignancies, germ cell tumors, orchidopexy


Evin Büyükünal, S.N. Cenk Büyükünal. A study on the relationship between adult testicular tumors, and undescended testis. . 2017; 31(2): 71-75

Sorumlu Yazar: S.N. Cenk Büyükünal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (28 kere görüntülendi)
 (6130 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale