TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Çocuklarda kasık fıtığı onarımında açık teknik ve perkütan internal ring sütürizasyon tekniğinin karşılaştırılması []
. 2020; 34(3): 101-106 | DOI: 10.5222/JTAPS.2020.04875  

Çocuklarda kasık fıtığı onarımında açık teknik ve perkütan internal ring sütürizasyon tekniğinin karşılaştırılması

Ergun Ergün, Ufuk Ates, Kutay Bahadır, Firat Sertturk, Bahtiyar Mehdi, Gülnur Göllü, Aydın Yağmurlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik kasık fıtığı onarımı çocuk cerrahları tarafından son zamanlarda tercih edilen cerrahi yaklaşım olmuştur. Bu çalışmanın amacı, kasık fıtığı olan çocuklarda açık ve laparoskopik onarımın komplikasyon ve nüks açısından karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Laparoskopik perkütan internal ring süturizasyon (PIRS) tekniği ile ve açık yüksek bağlama yöntemi ile kasık fıtığı ameliyat edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların dermografik verileri, ameliyat detayları ve ameliyat sonrası görülen komplikasyonları retrospektif olarak tarandı.
BULGULAR: Çalışmaya 246 hasta dahil edildi. Hastaların 113’üne laparoskopik kasık fıtığı onarımı, 133’üne açık kasık fıtığı onarımı prosedürü uygulandı. Laparoskopik gruptaki hastaların yaş ortalaması 27.7 ay (1-192 ay) ve açık gruptaki hastaların yaş ortalaması 27,5 ay (1-156 ay) olarak saptandı. Açık ameliyat edilen hastaların 104’üne ameliyat sırasında tanısal laparoskopi ile karşı taraf kontrolü yapıldı ve bu hastaların 33’ünde karşı tarafta fıtık saptanması üzerine karşı taraf kasık fıtığı onarımı yapıldı. Laparoskopik ameliyat edilen hastaların %2,6 (n=3)’sında, açık ameliyat edilen hastaların ise %3,7 (n=5)’sinde nüks izlendi. Laparoskopik ameliyat edilen hastaların 2’sinde müdahele gerekmeden düzelen hematom ve 1’inde hidrosel görüldü. Açık ameliyat edilen 4 hastada iyatrojenik inmemiş testis ve 1 hidrosel gözlendi. Laparoskopik ameliyat edilen hastaların takip süresi 13,2 ay, açık ameliyat edilen hastaların takip süresi 74 aydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik kasık fıtığı onarımı; nüks ve komplikasyonlar açısından açık onarım ile karşılaştırılabilir sonuçlara sahiptir. Nüks ve komplikasyon risklerinde artış olmadan tüm olgularda karşı tarafın değerlendirilebilmesi ve hastaların skarsız ameliyat edilebilmesi laparoskopik yöntemin avantajları olarak sayılabilir.

Anahtar Kelimeler: Kasık Fıtığı, Laparoskopi, Nüks, Perkütan internal ring sütürasyonu


Ergun Ergün, Ufuk Ates, Kutay Bahadır, Firat Sertturk, Bahtiyar Mehdi, Gülnur Göllü, Aydın Yağmurlu. Çocuklarda kasık fıtığı onarımında açık teknik ve perkütan internal ring sütürizasyon tekniğinin karşılaştırılması. . 2020; 34(3): 101-106

Sorumlu Yazar: Gülnur Göllü, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder
 (123 kere görüntülendi)
 (35 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale