TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Çocuklarda Su Emen Boncuk Yutulması Sonuçlarının Türkiye ve Dünya Literatüründe Karşılaştırılması []
. 2019; 33(3): 130-135 | DOI: 10.5222/JTAPS.2019.04809  

Çocuklarda Su Emen Boncuk Yutulması Sonuçlarının Türkiye ve Dünya Literatüründe Karşılaştırılması

Feride Mehmetoğlu
Çocuk Cerrahisi Kliniği, Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Bursa, 16140 Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye'de su maymunu olarak bilinen, su ve çeşitli sıvılar ile temas ettiğinde büyüyen su emen boncuk (SEB) yutulduğunda gastrointestinal sistem tıkanıklıklarına neden olmaktadır. Bu çalışmada, çocuklarda güncel bir yabancı cisim olan SEB yutulmasının Türkiye ve dünya literatüründeki sonuçlarının karşılaştırılması ve farklılıklarının ortaya konulması amaçlanmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: En çok kullanılan tıbbi veri tabanlarında, SEB yutulması nedeni ile ameliyat edilen olgular yazar, yıl, ülke, yaş, cinsiyet, şikayetlerin başlaması ile hastaneye başvuruya kadar geçen süre, tanı ve uygulanan tedavi açısından analiz edildi.
BULGULAR: Dünya’da SEB yutulması nedeni ile ameliyat edilen ilk olgunun yayınlandığı 2011 yılından bugüne kadar toplam 24 olgu bildirilmiştir. Bu olguların tümü iki yaş ve altı olup ince bağırsak tıkanıklığı nedeni ile ameliyat edilmişlerdir. Türkiye’de ise henüz ameliyat edilen olgu bildirilmemiş olup, SEB yutulması ile ilgili çalışma sayısı çok azdır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Türkiye’de SEB yutulmasına bağlı ameliyat edilen olgu olmamasının nedenleri; SEB’lerin satışının sınırlandırılması ve koruyucu önlemlerin erken alınmış olmasıdır. Türkiye’de SEB’lerin sıklıkla ev dışı alanlarda kullanılması, risk grubundaki çocukların SEB’lere ulaşamaması nedeniyle olgu sayısının az olduğunu veya olguların bildirilmediğini düşündürmektedir

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim yutulması, su emen boncuklar, su maymunu, bağırsak tıkanıklığı, çocuk


Comparison of the Water Absorbing Bead Ingestion Results in Turkey and World Literature

Feride Mehmetoğlu
Department of Pediatric Surgery, Dortcelik Children’s Hospital, 16140 Bursa, Turkey

INTRODUCTION: Water absorbing beads (WAB), also known as water monkey in Turkey, are popular foreign bodies and swell when they come in contact with water or water containing solutions. If ingested, they have potential for causing intestinal obstruction. The aim of the present study is to compare the results and the differences of WAB ingestion in Turkey and world literature.
METHODS: In the most used medical databases, patients who had surgery due to ingestion WAB were analysed according to author, year, country, age, sex, time elapsed from onset of symptoms to admission to hospital, diagnosis and treatment applied.
RESULTS: The first case of intestinal obstruction operation due to WAB ingestion in the world was published in 2011 and 24 cases are reported so far. All of the cases’ ages were 2 years old or under and they were operated due to small bowel obstruction. In Turkey, studies related to WAB ingestion are very few and there is no reported case that went under operation yet.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The reasons for the lack of patients who underwent surgery due to WAB ingestion in Turkey are; nationwide sales of WAB are limited, precautions are taken early on and WAB are used mostly outside of houses thus the risk group age cannot reach WAB. Therefore, the number of studies are few or cases are not being reported.

Keywords: foreign body ingestion, water absorbing beads, water monkey, intestinal obstruction, child


Feride Mehmetoğlu. Comparison of the Water Absorbing Bead Ingestion Results in Turkey and World Literature. . 2019; 33(3): 130-135

Sorumlu Yazar: Feride Mehmetoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (232 kere görüntülendi)
 (1491 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale