TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Konjenital pulmoner hava yolu malformasyonları: Klinik sorunlar ve tümör gelişimi []
. 2007; 21(3): 129-133

Konjenital pulmoner hava yolu malformasyonları: Klinik sorunlar ve tümör gelişimi

Mehmet Yalçın, Didem Baskın, Damlanur Sakız, Canan Tanık, Ali İhsan Dokucu
S.b. Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Ve Patoloji Klinikleri, İstanbul

AMAÇ: Bölümümüzde konjenital hava yolu malformasyonları ile ilgili karşılaştığımız sorunlar araştırıldı.
YÖNTEMLER: Ocak 1999 ve Aralık 2005 yılları arasında 11 hastaya konjenital pulmoner hava yolları malformasyonu (KPHM) tanısı koyuldu. Hastalar klinik bulgu ve bilgisayarlı tomografi bulgularına göre sınıflandırdılar: akciğer apsesi (5), akciğer kistleri (5), ve akciğer tümörü (1).
BULGULAR: Apseli grupta toplam 12 cerrahi girişim uygulandı. Akciğer kisti ile gelenlerde ise toplam 7 operasyon uygulandı. Ameliyat yinelenen en önemli nedeni artık kist kalmasıydı. Tümörle başvuran hastaya torakotomi yapılarak tümörü çıkarıldı. Genişletilmiş Stocker sınıflandırmasına göre 7 lezyon tip 1, 1 lezyon tip 2 ve 2 lezyon tip 3 olarak sınıflandırıldı. Bir hastada hem tip 1, hem tip 4 lezyon saptandı. Bir tip 1 lezyonun çıkarılmasından sonra pleomorfik sarkom gelişti, bir hastada tip 3 lezyonla birlikte plöropulmoner blastom bulundu. Ortalama izlem süresi 2,5 yıldır. Tümör saptanan iki hasta dışındaki hastalar sağ ve sağlıklıdır.
SONUÇ: KPHM’larında infeksiyon geçirilmiş olması total rezeksiyonu güçleştirmiştir. KPHM eksizyonu sonrasında malignansi gelişimi görülmüştür. Uzun süreli yakın izlem tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kistik adenomatoid malfromasyon, konjenital pulmoner malformasyon, plöropulmoner blastom, pleomorfik sarkom


Congenital pulmonary airway malformations: Clinical problems and malignancy

Mehmet Yalçın, Didem Baskın, Damlanur Sakız, Canan Tanık, Ali İhsan Dokucu
Sisli Etfal Education And Research Hospital Pediatric Surgery And Pathology Clinics

OBJECTIVE: Clinical problems and malignancy in congenital pulmonary airway malformations in a single institute was presented.
METHODS: Between January 1999 and December 2005, 11 patients were diagnosed as having congenital pulmonary airway malformations (CPAM). Patients were grouped according to their symtoms and CT findings: lung abscess (n=5), lung cysts (n=5) and chest tumor (n=1).
RESULTS: Total of 12 operative interventions was performed in abscess group. Total of 7 operations were performed in lung cyst patients. Residual cysts were the main indications for repeat operations. The patient with chest tumor had thoracotomy (had underwent) with tumor removal. According to the extended Stocker’s extended classification 7 lesions were classified as type 1, 1 as type 2, and 2 as type 3. One patient had both type 1 and type 4 lesions. Pleomorphic sarcoma arose after the removal of a type 1 lesion and a pleuropulmonary blastoma simultaneously found with a type 3 lesion. Mean follow-up is 2.5 years. All patients except 2 patients with tumors are alive and well.
CONCLUSION: Infection increases operative complications in CPAM. Malignancy can develop even after the excision of the CPAM lesion. Long term follow-up is our preferred management in CPAM patients.

Keywords: Cystic adenomatoid malformation, congenital pulmonary malformation, pleuropulmonary blastoma, pleomorphic sarcoma


Mehmet Yalçın, Didem Baskın, Damlanur Sakız, Canan Tanık, Ali İhsan Dokucu. Congenital pulmonary airway malformations: Clinical problems and malignancy. . 2007; 21(3): 129-133

Sorumlu Yazar: Mehmet Yalçın


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (2 kere görüntülendi)
 (1214 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale