TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Antenatal hidronefrozlara yaklaşım ve ciddi obstrüktif hidronefrozların uzun süre takibi []
. 2016; 30(2): 48-54 | DOI: 10.5222/JTAPS.2016.048  

Antenatal hidronefrozlara yaklaşım ve ciddi obstrüktif hidronefrozların uzun süre takibi

Zübeyde Gündüz
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Kayseri

Antenatal hidronefrozun (ANH) nedenleri çok çeşitli olup, intrauterin geçici hidronefrozdan böbreğin ve idrar yolunun klinik olarak ciddi konjenital anomalilerine kadar değişir. Oligohidramnios ve ek böbrek ve böbrek dışı anomalilerin varlığı önemli patoloji varlığını destekler. ANH saptanan tüm bebeklere doğum sonrası ultrasonografi (US) yapılmalı, daha sonraki araştırmaların sıklığı ve yoğunluğu böbrek pelvis ön-arka çapı (PÖAÇ) ve Fetal Üroloji Derneği (Society for Fetal Urology-SFU)’nin önerdiği derecelendirmeye göre yapılmalıdır. PÖAÇ 10 mm üzerinde veya SFU evre 3-4 olan hastalar üst ve alt idrar yolu tıkanıklığı ve vezikoüreteral reflü (VUR) açısından taranmalıdır. VUR olan bebekler bir yaşına kadar koruyucu antibiyotik almalıdır ve aileler idrar yolu enfeksiyonu riski açısından bilgilendirilmelidir. Üreteropelvik bileşke veya üreteovezikal bileşke darlığı olan bebeklerin yönetimi klinik özelliklerine ve US ve radyonüklid renografi izlemine dayanır. PÖAÇ artan, bölünmüş böbrek fonksiyonu <%35-40 altında ve obstruktif renogramı olan veya izlemde bölünmüş böbrek fonksiyonu azalan hastalarda cerrahi düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Antenatal hidronefroz, çocuk, postnatal yaklaşım, tedavi, uzun dönem takip


The rapeutic approach to children with antenatal hydronephrosis and long-term follow up of severe obstructive hydronephrosis

Zübeyde Gündüz
Erciyes University Medical Faculty, Department Of Pediatric Nephrology, Kayseri

The underlying etiology of antenatal hydronephrosis (ANH) is multifold, ranging from transient hydronephrosis in utero to clinically significant congenital anomalies of the kidney and urinary tract. The presence of oligohydramnios and additional renal or extrarenal anomalies suggests significant pathology. All patients with ANH should undergo postnatal ultrasonography; the intensity of subsequent evalution depends on anteroposterior diameter (ADP) of the renal pelvis and/or Society for Fetal Urology (SFU) grading. Patients with postnatal APD exceeding 10 mm and/or SFU grade 3-4 should be screened for upper or lower urinary tract obtruction and vesicoureteric reflux (VUR). Infants with VUR should receive antibiotic prophylaxis through the first year of life, and their parents counseled regarding the risk of urinary tract infections. The management of patienst with ureteropelvic junction or ureterovesical junction obtruction depends on clinical features and results of sequential ultrasonography and radionuclide renography. Surgery is considered in patients with increasing renal pelvic APD and/or an obtructed renogram with differential renal function <35-40 or its subsequent decline.

Keywords: Antenatal hydronephrosis, children, postnatal approach, treatment, long term follow up.


Zübeyde Gündüz. The rapeutic approach to children with antenatal hydronephrosis and long-term follow up of severe obstructive hydronephrosis. . 2016; 30(2): 48-54

Sorumlu Yazar: Zübeyde Gündüz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (5 kere görüntülendi)
 (6778 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale