TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Pektus ekskavatum hastalarında vakum bell uygulaması []
. 2019; 33(3): 98-104 | DOI: 10.5222/JTAPS.2019.02428  

Pektus ekskavatum hastalarında vakum bell uygulaması

Vüsal Cafarov1, Rahşan Özcan1, İbrahim Adaletli2, Gökhan Ergene3, Semih Halezeroglu3, Gonca Topuzlu Tekant1
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı,i̇stanbul
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı,i̇stanbul
3Acıbadem Üniversitesi, Acıbadem Maslak Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, pektus ekskavatum (PE) hastalarında uygulanan vakum bell (VB) tedavisinin sonuçlarını incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2013-2015 yılları arasında primer olarak VB tedavisi uygulanan 30 olgu geriye dönük olarak incelendi. Olgular cinsiyet, başvuru yaşı, başvuru yakınması, muayene bulguları, radyolojik bulgular, VB’in uygulanma şekli ve süresi, VB tedavisine yanıt ve aile memnuniyet dereceleri açısından değerlendirildi.
BULGULAR: rın erkek/kız oranı 4,2/1 (E: 23,K: 7) idi. Yaş ortalaması 11.5 yaş (r: 4-17 yaş) olarak bulundu. Ortalama takip zamanı 23 ay (21-27 ay) idi. Başvuru yakınması kozmetik ve psikososyal şikayetler (n: 20), tekrarlayan akciğer enfeksiyonları (n: 7), kardiyak problemler (n: 3) idi.
VB uygulaması ile ilk 6 ayda 7 (%23) olguda tam düzelme sağlandı. Bu olguların yaş ortalaması 8.5 yaş (4-9 yaş) idi. Birinci yıl sonunda 13 (%43) olguda daha tam düzelme sağlandı. Bu olguların yaş ortalaması ise 13.7 yaş (9-15 yaş) idi. İkinci yılın sonunda yaş ortalaması 16.8 yaş (13-17 yaş) olan 7 (%23) olguda daha tam düzelme görüldü. Kalan 3 (%10) olgunun tedavisi devam etmekteydi. Bu olguların ortalama yaşı 17 yaş (16-17 yaş) idi. Toplamda olguların % 90’ınında 2.yılın sonunda tam düzelme sağlandı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: VB uygulaması non-invaziv ve kolay uygulanabilir olması nedeni ile diğer tedavi yöntemlerine göre daha avantajlıdır. Pektus çukurluğu ölçümü tedaviye başlama ve değerlendirmede en sık kullanılan ölçüm yöntemidir. VB erken yaşta uygulandığında tedavi süresi kısa ve yanıtı daha iyidir. Cerrahi tedavinin uygulanamadığı küçük yaş grubunda ilk tedavi seçeneği olarak güvenle uygulanabilir. Bu uygulama gereksiz cerrahi girişimlerin de ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Pektus ekskavatum, toraks, vakum bell


Vacuum bell application in patients with pectus excavatum

Vüsal Cafarov1, Rahşan Özcan1, İbrahim Adaletli2, Gökhan Ergene3, Semih Halezeroglu3, Gonca Topuzlu Tekant1
1İstanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery
2İstanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Radiology
3Acibadem University, Acibadem Maslak Hospital, Department of Thoracic Surgery, İstanbul

INTRODUCTION: The aim of this study is to retrospectively investigate the results of Vacuum Bell (VB) treatment in patients with pectus excavatum (PE) and to evaluate treatment criteria.
METHODS: Total of 30 patients with PE who were followed up between years 2013-2015 were included. All of the patients were primarily treated with VB.

RESULTS: The male/female ratio was 23/7 (4,2/1). Mean age was 11.5 yrs (r: 4-17 yrs). Patient symptoms were cosmetic and psychosocial in 20, recurrent pulmonary infections in 7 and tachycardia in 3 cases.The number of patients whose treatment was terminated after full recovery in six months was 7. The mean age of these 7 patients was 8.5 years (r: 4-9 yrs). The number of patients showing full recovery in one year follow-up was 13 (43%). The mean age of these 13 patients were 13.7 years (r: 9-15). The remaining 7 (23%) patients showed full recovery at two years of follow-up and their treatment was terminated. The average of these patients were 16.8 (13-17) years. In total, 90% of patients showed full recovery in a two year treatment period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: VB application is non-invasive and easy to apply because it is more advantageous than other treatment methods. The depth of PE is the most useful and easy applicable method to use for follow-up. The treatment time is shorter and the response is better when VB is administered at an early age. It can be safely used as the first treatment option in the small age group where surgical treatment cannot be performed. This will help to eliminate unnecessary surgical interventions.

Keywords: Pectus excavatum, thorax, Vacuum bell


Vüsal Cafarov, Rahşan Özcan, İbrahim Adaletli, Gökhan Ergene, Semih Halezeroglu, Gonca Topuzlu Tekant. Vacuum bell application in patients with pectus excavatum. . 2019; 33(3): 98-104

Sorumlu Yazar: Rahşan Özcan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (30 kere görüntülendi)
 (1412 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale