TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DIĞER
1.
Normal idrar akım eğrisi
Normal voiding curve
İsmail Yağmur
doi: 10.5222/JTAPS.2016.571   2016; 30 - 100 6 | Sayfalar 571 - 574

DERLEME
2.
Karın Duvarı Defektleri: Omfalosel ve Gastroşizis
Abdominal wall defects: omphalocele and gastrschisis
Mesut Yazıcı
doi: 10.5222/JTAPS.2017.1013   2017; 31 - 50 1 | Sayfalar 77 - 91

3.
Mesane divertikülü onarımında minimal invaziv cerrahi
Minimally invasive surgery in the management of bladder diverticulum
Nizamettin Kılıç, Ahsen Karagözlü Akgül
doi: 10.5222/JTAPS.2016.341   2016; 30 - 80 4 | Sayfalar 341 - 345

4.
Bağırsak yetmezliği/kısa bağırsak sendromunda transplant dışı cerrahi yaklaşımlar
Intestinal Failure/Nontransplant surgical interventions for short bowel syndrome
Ahmet Çelik
doi: 10.5222/JTAPS.2017.1012   2017; 31 - 50 1 | Sayfalar 56 - 76

DIĞER
5.
Laparoskopik kolesistektomi
Laparoscopic cholecystectomy
Şenol Emre, Gonca Topuzlu Tekant, Osman Faruk Şenyüz
doi: 10.5222/JTAPS.2016.197   2016; 30 - 70 3 | Sayfalar 197 - 202

6.
Üreteropelvik bileşke darlığı
Uretero-pelvic junction obstruction
Abdurrahman Önen
doi: 10.5222/JTAPS.2016.055   2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 55 - 79

7.
Nöropatik olmayan mesane disfonksiyonları ve tedavi yaklaşımları
Non-neuropathic bladder dysfunctions, and treatment approaches
Halil Tuğtepe
doi: 10.5222/JTAPS.2016.583   2016; 30 - 100 6 | Sayfalar 583 - 592

8.
Karaciğer tümörleri
Hepatic tumors
Feridun Cahit Tanyel
doi: 10.5222/JTAPS.2016.441   2016; 30 - 90 5 | Sayfalar 441 - 451

9.
Vezikoüreteral reflüde cerrahi yaklaşım
Surgical treatment modalities in vesico-ureteric reflux in childhood
S.N. Cenk Büyükünal
doi: 10.5222/JTAPS.2016.094   2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 94 - 105

10.
Çocuklarda üriner sistem taş hastalığına güncel yaklaşım
Current approach in children with urinary calculi
İsmail Dursun, Emel Kabakoğlu Ünsür
doi: 10.5222/JTAPS.2016.146   2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 146 - 155

11.
Over tümörleri: Genel, cerrahi ve onkolojik özellikler
Ovarian tumors: General, surgical and oncological aspects
Elif Altınay Kırlı, Saniye Ekinci
doi: 10.5222/JTAPS.2016.472   2016; 30 - 90 5 | Sayfalar 472 - 477

12.
Wilms tümörü: Çocuk cerrahı gözüyle güncel yaklaşımlar ve tedavideki sorunlar
Wilms’ tumor: Current approaches and therapeutic issues from the perspective of pediatric surgeon
İdil Rana User, Saniye Ekinci
doi: 10.5222/JTAPS.2016.433   2016; 30 - 90 5 | Sayfalar 433 - 440

13.
Antenatal hidronefrozlara yaklaşım ve ciddi obstrüktif hidronefrozların uzun süre takibi
The rapeutic approach to children with antenatal hydronephrosis and long-term follow up of severe obstructive hydronephrosis
Zübeyde Gündüz
doi: 10.5222/JTAPS.2016.048   2016; 30 - 60 2 | Sayfalar 48 - 54

14.
İşeme fizyolojisi ve işemenin nöral kontrolü
Physiology, and neural regulation of voiding
Ali Tekin
doi: 10.5222/JTAPS.2016.545   2016; 30 - 100 6 | Sayfalar 545 - 549

ARAŞTıRMA
15.
Erişkin yaş testis tümörlerinin inmemiş testisle ilişkisi üzerine bir çalışma
A study on the relationship between adult testicular tumors, and undescended testis
Evin Büyükünal, S.N. Cenk Büyükünal
doi: 10.5222/JTAPS.2017.071   2017; 31 - 2 | Sayfalar 71 - 75

16.
Çocuklarda safra kesesi taşı: Klinik ve cerrahi bulguların değerlendirilmesi
Gallstones in children: Evaluation of clinical and surgical results
Çetin Aydın, İrfan Kırıştıoğlu, Hasan Doğruyol
doi: 10.5222/JTAPS.2016.119   2016; 30 - 3 | Sayfalar 119 - 127

DERLEME
17.
safra yolları atrezisi(bilier atrezi)
biliary atresia
Orkan Ergün
doi: 10.5222/JTAPS.2017.1011   2017; 31 - 50 1 | Sayfalar 46 - 55

DIĞER
18.
Rabdomyosarkom
Rhabdomyosarcoma
Tutku Soyer
doi: 10.5222/JTAPS.2016.452   2016; 30 - 90 5 | Sayfalar 452 - 462

19.
Teratomlar ve diğer germ hücreli tümörler
Teratomas and other germ cell tumors
Şule Yalçın
doi: 10.5222/JTAPS.2016.478   2016; 30 - 90 5 | Sayfalar 478 - 489

20.
Adrenal tümörler
Adrenal tumors
Fatih Andıran
doi: 10.5222/JTAPS.2016.503   2016; 30 - 90 5 | Sayfalar 503 - 511

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale