TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
A review of ischemia-reperfusion injury studies presented at the annual meetings of Turkish association of pediatric surgeons []
. 2009; 23(2): 63-69

A review of ischemia-reperfusion injury studies presented at the annual meetings of Turkish association of pediatric surgeons

Musa Abeş
Adiyaman State Hospital, Pediatric Surgery Clinic

OBJECTIVE: To review the ischemia-reperfusion injury (IRI) studies presented at the annual meetings of the Turkish Association of Pediatric Surgeons for the last decade.


METHODS: The abstracts of the papers presented at the Annual Meetings of the Turkish Association of Pediatric Surgeons (AMTAPS) between 1999 and 2008 were searched in the database of Turkish Association of Pediatric Surgeons website (www.tccd.org.tr). The papers were reviewed for the sort of study, the experimental animals used, the organs or tissues studied, the antioxidant agents used, the outcomes, and the clinical trials of the antioxidant agents. 10 of the most common used antioxidant agents in the experimental studies were scanned on the PubMed for clinical trials.


RESULTS: A total number of 1816 papers (648 free papers and 1168 papers) were presented at AMTAPS during this period. 108 (5.9 %) of these papers were related to IRI. 105 of the papers were experimental and 3 of them were clinical studies. 97 (92.3 %) of experimental studies were performed in rats and 8 (7.6 %) of were performed in rabbits. 14 different organs and tissue were studied. The tissues studied were as follow according to frequency; Intestine 39, testis 35, kidney 10, lung 4, esophagus 3, stomach 3, liver 3, and ovary 3. 53 different antioxidant agents were used in the experimental studies. Any antioxidant agent was not used in the clinical trial. Three of the agents worsened, and 45 of the agents attenuated IRI whereas 5 of the agents found to have no effect on IRI. The most common used antioxidant agents according to frequency were as follows; Melatonin 8, amrinone 4, pentoxifylline 4, methylene blue 4, N-acetylcysteine 4, lipoic acid 3, caffeic acid phenethyl ester 3, diclofenac sodium 3, resveratrol 3, 3-aminobenzamide 3, and Larginin and L-NAME 3. 31 of the agents were used for once in the studies. PubMed scan showed that 5 of 10 antioxidant agents were used in the clinical trials.


CONCLUSION: IRI studies constitute 5.9 % of the papers presented at the AMTAPS. Almost all of the studies were experimental. Most of the agents were used for once and over a short period. We think that the antioxidant agents which are demonstrated to attenuate the IRI by multiple experimental studies and which are safe for children should be supported for clinical trials.

Keywords: The annual meetings of Turkish association of pediatric surgeons, ischemia-reperfusion injury, papers, experimental study, clinical trial, PubMed


Ulusal çocuk cerrahisi kongrelerinden iskemi-reperfüzyon hasarlanmasına genel bir bakış

Musa Abeş
Adıyaman Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

AMAÇ: Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongrelerinde (UÇCK) sunulan iskemi-reperfüzyon hasarı (İRH) konulu bildirilerin gözden geçirilmesi.


YÖNTEMLER: 1999-2008 yılları arasında UÇCK’ da sunulan İRH konulu bildirilerin özetlerine Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Web Sitesinden (www.tccd.org.tr) ulaşıldı. Bildiriler; çalışmanın türü, kullanılan deney hayvanı, çalışılan organ/doku, kullanılan antioksidan ajan, sonuç ve antioksidan ajanın klinik kullanımı açısında gözden geçirildi. Deneysel olarak en fazla çalışılan 10 antioksidan ajan, klinik kullanım açısında PubMed’ te tarandı.

BULGULAR: Belirtilen yıllar arasında UÇCK’da 648’i sözlü sunum olmak üzere toplam 1816 bildiri sunulmuştu. Bu bildiriler içerisinde 44’ü sözlü ve 64’ü poster olmak üzere 108 (% 5.9) bildiri İRH ile ilgiliydi. İRH konulu bildirilerin 105 tanesi deneysel, 3 tanesi klinik çalışmaydı. Deneysel çalışmaların 97’si (% 92.3) sıçanlarda, 8’i (% 7.6) tavşanlarda yapılmıştı. 14 farklı organ veya dokuda çalışılmıştı. En fazla sıklıkla çalışılan dokular; barsak 39, testis 35, böbrek 10, akciğer 4, özofagus 3, mide 3, karaciğer 3 ve over 3 çalışma şeklindeydi. Deneysel çalışmalarda 53 farklı antioksidan madde kullanılırken, klinik çalışmalarda herhangi bir antioksidan kullanılmamıştı. Antioksidan ajanların 45 tanesi IRH’ya karşı etkili olmuş, 3 tanesi yaralanmayı artırmış ve 5 tanesi ise herhangi bir etki yaratmamıştı. En fazla sıklıkla kullanılan antioksidan ajanlar; melatonin 8, amrinon 4, pentoksifilin 4, metilen mavisi 4, N-asetilsistein 4, alfa lipoik asit 3, kafeik asit fentil ester 3, diklofenak sodyum 3, resveratrol 3, 3-aminobenzamid 3, L arginin ve L-NAME 3 çalışma şeklinde sıralanıyordu. 31 antioksidan ajan ise bir kez çalışılmıştı. PubMed’te yapılan taramada 10 antioksidan ajandan 5’inin klinik çalışmalarda kullanıldığı görüldü.


SONUÇ: IRH ile ilgili çalışmalar ulusal kongrede sunulan bildirilerin % 5.9’unu oluşturmaktadır. Ancak bu çalışmaların neredeyse tümüne yakını deneyseldir ve kullanılan antioksidan ajanların önemli bir kısmı bir kez ve kısa süreli olarak kullanılmışlardır. Tekrarlayan deneysel çalışmalarla etkinliği ortaya konulan, çocuklarda kullanım güvenirliği olan antioksidan ajanların klinik çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.


Anahtar Kelimeler: Ulusal çocuk cerrahisi kongresi, iskemi-reperfüzyon hasarı, bildiri, deneysel çalışma, klinik çalışma, PubMed


Musa Abeş. A review of ischemia-reperfusion injury studies presented at the annual meetings of Turkish association of pediatric surgeons. . 2009; 23(2): 63-69

Corresponding Author: Musa Abeş


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (2077 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale