TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Bianchi’s bowel lengthening procedure for short bowel syndrome: Report of two cases and approach of pediatric surgeons in Turkey []
. 2016; 30(3): 137-143 | DOI: 10.5222/JTAPS.2016.137  

Bianchi’s bowel lengthening procedure for short bowel syndrome: Report of two cases and approach of pediatric surgeons in Turkey

Seyithan Özaydın1, Serdar Sander1, Cemile Beşik1, Ünal Güvenç2, Aslan Babayiğit2, Esra Polat3, İpek Yıldız Özaydın4, Merih Çetinkaya2
1Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Department of pediatric surgery and urology, Istanbul
2Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Department of Neonatology, İstanbul
3Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Department of Pediatric Gastroenterology, Istanbul
4Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Department of Pathology, Istanbul

Short bowel syndrome (SBS) is an absorption problem caused by insufficient bowel length and mucosal surface area. Severe protein-energy malnutrition and electrolyte-vitamine disorders are seen in this disease. Necrotizing enterocolitis, intestinal atresia, midgut volvulus and gastroschisis are the most frequent causes of SBS. In this study, two SBS patients whose underwent Bianchi’s bowel lengthening procedure are presented and approach of Turkish pediatric surgeons were outlined via a literature screening.

Keywords: Short bowel syndrome, bowel lengthening, Bianchi procedure, Turkey, children


Kısa barsak sendromunda barsağın Bianchi yöntemiyle uzatılması: İki olgu sunumu ve Türkiye’deki çocuk cerrahlarının yaklaşımları

Seyithan Özaydın1, Serdar Sander1, Cemile Beşik1, Ünal Güvenç2, Aslan Babayiğit2, Esra Polat3, İpek Yıldız Özaydın4, Merih Çetinkaya2
1T.C. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Kliniği İstanbul
2T.C. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği, İstanbul
3T.C. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroentoroloji Kliniği, İstanbul
4T.C. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Kısa barsak sendromu (KBS) barsak uzunluğu ve mukoza alanı yetersizliğinden kaynaklanan bir emilim sorunu olup; ağır enerji, protein, vitamin ve elektrolit bozukluğu ile seyreder. KBS’nin en sık nedenleri; nekrotizan enterekolit, ince barsak atrezileri, orta barsak volvulusu ve gastroşizidir. Çalışmamızda Bianchi yöntemi ile barsak uzatılması yapılan KBS’li 2 olgu sunulmuş ve literatür taramasıyla ülkemiz Çocuk Cerrahisi topluluğunun KBS olgularına yaklaşımı özetlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kısa barsak sendromu, barsak uzatma ameliyatı, Bianchi yöntemi, Türkiye, çocuk


Seyithan Özaydın, Serdar Sander, Cemile Beşik, Ünal Güvenç, Aslan Babayiğit, Esra Polat, İpek Yıldız Özaydın, Merih Çetinkaya. Bianchi’s bowel lengthening procedure for short bowel syndrome: Report of two cases and approach of pediatric surgeons in Turkey. . 2016; 30(3): 137-143

Corresponding Author: Seyithan Özaydın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (50 accesses)
 (2987 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale