TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
[]
. 2018; 32(3): 111-114 | DOI: 10.5222/JTAPS.2018.111  

Malrotasyonun eşlik etmediği midgut volvulus. Olgu sunumu ve literatür derlemesi.

Mirzaman Hüseynov
Bağcılar Özel Safa Hastanesi

Bu çalışmada yenidoğanlarda intestinal obstruksiyonun sık görülen nedenlerinden biri olan midgut volvulus vakası sunuldu. Olgunun temel ayırt edici özelliği volvulusa rotasyon ve fiksasyon anomalilerinin eşlik etmemesi idi. Ani gelişen batın distansiyonu ve safralı kusma sebebi ile polikliniğimize başvuran on dört günlük kız bebeğin intestinal obstruksiyon ön tanısı ile yapılan ameliyatı sırasında malrotasyonun eşlik etmediği midgut volvulus saptandı. Çekum sağ alt kadranda saptandı ve Ladd bantları yoktu. Tüm mezenter boyunca büyümüş lenf nodları mevcuttu ve lenf nodu biyopsisinde spesifik patoloji saptanmadı. Ameliyat sonrası takibinin dokuzuncu ayında hasta sorunsuz seyretmektedir. Literatür derlemesi yaparak nadir görülmesi nedeni ile bu olguyu sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: malrotasyon, midgut volvulus, safralı kusma, yenidoğan


Mirzaman Hüseynov. Malrotasyonun eşlik etmediği midgut volvulus. Olgu sunumu ve literatür derlemesi.. . 2018; 32(3): 111-114

Corresponding Author: Mirzaman Hüseynov, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author
 (20 accesses)
 (1129 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale